Jeg er med 2017

Disse er med 2017!

Her er listen over alle som har gitt 250 kroner eller mer til Jeg er med-aksjonen!

Jeg er med-aksjonen 2017 er i gang, og under er listen over alle som har bidratt med minst 250 kroner. Du kan gi hvilket beløp du ønsker, vi er takknemlig for alle bidrag!

Klikk her for å se hvordan du kan bidra!

Ved oppsummering 17. april er det mottatt: 476.909,-

Listen under kan inneholde mangler. Vipps endret i midten av mars sin rapport til vår konto, og vi har mottatt 18 innbetalinger der vi ikke kjenner avsender. Pengene er mottatt og tatt med i beregningen over, men er du blant de vi ikke har navnet på og ønsker å stå oppført under - kontakt oss på epost [email protected] med dine detaljer og betalingsbeløp/tidspunkt for oppfølging.

Disse har gitt (tallet angir antall andeler):

Tor Olsen       1
Turid og Egil Olsen  8
Odd Tommy Josefsen          1
Gunhild Kristiansen 1
Nils Henrik Bjæring  Hansen          1
Morten Gabrielsen   1
Geir Bakken   1
Hans Fredrik Johansen       4
Rolf Sverre Bjørnstad          3
Jon Erik Olsen           1
Lasse Brevik  2
Sam Marius Gulland            2
Raymond Bredo Larsen      3
Fleming Bo Johansen           1
Henrik Eimot 1
Matti Pedersen         4
Steinar Strøm           1
Ole Martin Høidal     1
Petter Bagstevold     1
Tor Solberg   4
Steinar Jansen          1
Marius Rohde Johannessen           1
Ole Jacob Weel         1
Pål Kristian Karstensen      1
Tommy Brevik          4
Anne-Lill Onstad      1
Jon Runar Ekeli        1
Helge Høybjør           2
Stian Hoff Eriksen    1
John-Kåre Egeland  1
Kjell Rene Olsen       1
Jan Fredrik Hagen    1
Kari Johansen           1
Per-Espen Magnussen        1
Tore Roger Johansen           4
Stein Roar Pedersen            1
Kristian Løkken        1
Dag Skinnes  2
Ann-Siri Kalstad Andresen 1
Jan Gunnar Larsen   4
Jan Vidar Aashildrød           2
Sten Kristian Klevås-Olsen 4
Steinar Andresen     1
Øyvind Edvardsen   1
Vidar Larsen Sneve 1
Jon Fredrik Bjørnnes           1
Bjørn Harald Engseth         1
Thor Andreas G. Løvhaug   1
Andreas Berg            1
Ole Kristian Holst Hansen   1
Knut Ansten Klev     4
Grethe Ingrid            Lundgaard    1
Per Steinar Lund      1
Geir Ola Eggen          2
Sondre Oliver Spydevold Olsen     1
Tor-Arne Solbakken 1
Bjørn  Jelsness          1
Arne Henriksen                    1
Kjell Martin Tevasvoll                     1
Bjørn Trygve Andersen                  4
Tor Erling Moksnes             4
Wenche og Knut Stensrud             4
Harald Tore Karlsen-Moum                       4
Ketil Sten Olsen                   4
Kenneth Lunde Kristiansen                      4
Tor William Carlsen             4
Trond Sverre Tokle             1
Roar Saxegård                      1
Ulf Arne Haugen                  1
Tove og Ole Foss                  2
Dag Øvergaard                     1
Lars Christian Sandlie                     1
Widar Johansen                   1
Arnbjørn Krøvel                   4
Terje Husøy              1
Tore Eriksen             1
Maria Therese Aambakk                2
Peter Alex Austmyr             2
Tommy Rene Persson                     4
Eivind Sønsterud                 4
NN                  2
Hans Petter Lystad              4
Thore Kristiansen                4
Lars Strand               1
Kristian Bakke                      1
Lars Walen    1
Lars Erik Hauge        1
Raymond Gammelsrud       4
Flemming Johnsen   1
Bjørn Erik Skar         1
Dag Solbakken          10
Audun            Holm   1
Hege Camilla Svangren Jensen      1
Morten Klausen       1
Jon Gunnar Hansen 1
Are Ketil Skeie          4
Pål Stensrud 1
Tommy Johansen     1
Anne Berit Schaug   1
Dan Andre Syversen           1
Jørn Moum    1
Roger Ingar Johansen         1
Fredrik Wisur Hansen         1
Jan Thorgersen        1
Bjørn Erik Landgraff           4
Geir Ove Samuelsen 1
Tommy Arne Hansen          2
Joachim Heidenstrøm          2
Bjørn Inge Rostad    1
Joar Dahle     1
Pål-Christian Andersen       1
Anne Sofie Moe        1
Arild Pedersen         1
Dag Skinnes  2
Ole-Martin Brevik    1
Hilde Marie Brevik   1
Geir Christiansen     1
Ken André Johansen           1
Finn Gunnar Mikaelsen       2
Stein Georg Lillemoen         1
Vidar  Krogstad        1
Knut Fredrik Pedersen       1
Gjermund Antonsen            1
Ole Kristian Nilsen Stenersen        1
Ole Jørgen Larsen    1
Gunnar Bjørn Mathisen       1
Per Einar Schilling   Olsen  2
Tone Wold     1
Roar Hansen 1
Geir Larsen    1
Dag Holmeide           1
Ole Nesteng   4
Wenche Kjølberg     1
Kai Øystein Magnussen      1
Håvard Rochman Fagerlund Johansen     1
Bjørn Tore Lundgaard        1
Jan Larsen     1
Jens Gunnar  Adolfsen        1
Anne Kristin  Andersen       2
Tor Arne Hansen      1
Ann Kristin Opstad  1
Dag Folke Nordmark           2
Roger  Elvegaard      4
Bjørn Magne Sørensen       1
Geir Jonny Augdahl  1
Terje Jansson            1
Øystein Løkken         1
Vera Maria Rønning 1
Petter Gulichsen       1
Knut Edward Holm   1
Øivind Thomassen    1
Mette Irene Eidsaunet        1
Stein Haugli   1
Ann Kristin Andersen         4
Øivind Møinichen Kvammen         2
Anette Skalle Moan  1
Per Kristian Krafft   4
Anne Grethe Olsen Teigland        1
Ann-Cathrin Sinding Eliassen         1
Peter Alex Austmyr  2
Arne Vilberg  1
Trond Eilif Markussen        1
Pål Andreas Sanne   4
Gunnar og Sidsel Johansen 1
Wenche Lovise Hansen       4
Gunnar Bjørn Mathisen       1
Per Jørgen Karlsen  4
Jan Gunnar Grøtvedt           2
Tor Øivind Halvorsen                      1
Knut Ivar Næsje                   1
Anne Karine Larsen            1
Trond Halvorsen                  4
Tore Ingar Johannessen                 1
Øyvind Andersen                 2
Per Christian Olsen             4
Ragnar Westereng               2
Torstein Kristiansen                       2
Lene Marie Paulsen             1
Kari Basteviken                    1
Pål Vidar Sture                     2
Majbritt Rafn Syversen                   1
Thor Eivind Haraldsen                   1
Gerd Elsie Eriksen Holm                 1
Tor og Jorunn Andreassen             1
Grete Bjørg Martinsen                    1
Henrik Ramstad Karlsen                2
Finn Per Reinholt                 4
Tom Roar Nilsen                  4
Bengt René Støa                   2
Dag Sønsterud                     10
Gjermund Bergheim            1
Willian Weflen Wilson         1
Rino Hansen  1
Erik Haugaard          1
Remi Aleksander Johansen 1
Per Arne Hansen      1
Pål Tangen    2
Eilert Lilleengen       2
Svein Kåre Arnesen 1
Torbjørn Kristiansen           4
Lasse Åge Jensen      1
Mikael            Tveter            1
Birger Mostad           1
Christian Kristoffersen       1
Marius Isebakke       1
Per-Erik Juvkam       1
Ivar Arne Larsen      1
Terje Bakstad           1
Per Erik Gluppe        1
Atle Harald Næss      1
Margrethe og Geir Begby    2
Sivert Andreas Kvamme     2
Øystein Robert Marensius Simensen        2
Tommy Nilsen          1
Knut Nicolaysen       1
Tore Heggelund       1
Jostein            Lunde           2
Eileen Antonsen       1
Marthe Gangfløt       1
Håkon Jukvam          1
Paul Eriksen  4
Ingrid Helene           Artnzen          1
Simen Arntzen Dalan          1
Kurt Arne Nilsen      1
Kari Agnete Gimle    1
Onsdagsgjengen                  60
Per Møller Gundersen                    5
Terje Formoe                        100
Gudmund Kjærheim                       100
Steinar Johannessen                       2
Øivind Tangen                     2
Åge Lilleng                4
Lindulf Gaustad                   2
Karl-Anders Følstad            4
Svend Anders Karlsen-Moum                   1
Tor Hansson             1
Wenche Eren Sture             1
Erik Stokke                1
Tormod Skolt                        4
Glenn Henriksen 2
Jan Ole Sture 2
Willy Larsen  4
Wenche Sture Larsen          1
Odds Iversen            1
Ragnvald Borgmo     1
Rune Pettersen        2
Tom Egil Borgersen 1
Arne Ulfeng Hansen            1
Kent Thorbjørn Bye Andersen       1
Thor-Erik Nyseth     1
Arild Sten Borgersen           1
Tom Richard Berg    1
Kari Synøve Jacobsen          1
Egil Simonsen           2
Lars Ole Mostad       2
Jorulf Elias Laabak   1
Christer Solli-Olsen  1
Lasse Kjønigsen        1
Kjetil Valhovd           1
Torstein Garseg        1
Paterick Sjøberg       2
Ole Jørgen Krohn-Nydal     1
Stian Jenssen                        1
AsRu               4
Carl Henrik Omnø Jensen               1
Jens Thorstein Storaas                    4
Thor Ingar Martinsen                     1
Herman Bjerkeli Tokle                    1
Hans Petter Erlingsen                     1
Gaute Magne Asperheim                1
Knut Jarl Rødje                    1
Øystein Skauen Johansen               2
Frank Elnes               1
Jørn Gondrosen                    4
Thore Hansen                      1
Terje Svendsen                    1
Erik Noren                1
Tor Egil Pedersen                1
Torunn Margareth Uleberg                       1
Per Ivar Aleksandersen                  4
Anne Britt Abelsen Hafstad                       2
Petter Hafstad                      2
Jan Ove Kvalvåg                   4
Dag Øvergaard                     1
Rune Mathisen                     1
Bjørn Jensen 2
Leif Oskar Hult 1
Bjørn Anton Knoll 8
Erik Gunnar Hansen 1
Trine K Johannessen 1
Svein Refsli 1
Per Øistein Nordtug 4
Terje Walter Andersen 1
Ivar Krafft 100
Terje Aas 4
Marit Elisabeth Sannes 1
Knut Ivar Nilsen 1
Ole Haabeth 1
Erik F. Olsen 1
Tommy Sporsheim 1
Thor Gustavsen 8
Gunnar Ringstad 2
Odd Larsen 2
Trond Bjørnes 1
Jan Kjøberg 2
Ludvig Begby 1
Egil Kristiansen 1
Pål Vigdal 1
Olaf Bekkevold 1
Bjørnar Grytøyr 1
Svein Strand Aas 1
Vidar Hermansen 2
Flemming Andre Josefsen 2
Joh Lennart Gulichsen 1
Lise Løkkeberg 1
Gro Vigdal 1
Lars Kristian Løkkevik 1
Jørgen Andersen 1
Rolf Mogens Gjermundsen 4
Viktor Johansen Westgaard 1
Terje Refsli 1
Anders Bjørnebekk 1
Tom Sigurd Engebretsen 1
Sverre Kristian Bergstrøm 1
Christoffer Horsrud 2
Jens Ole Kjelsås 2
Ragnar Graham Heksem 2
Svein Gunder Eriksen 2
Jørgen Nilsson 1
Trond Cato Eide 1
Ragnhild Pettersen 1
Anne Therese Raae 1
Atle Haugen 2
Turid Irene Karlsen 1
Vidar Henry Karlsen 1
Arne Ileby Uleberg 1
Trygve Wetlesen Haug 1
Jørn Pedersen 1
Fred Børresen 1
Gunnar Andersson 1
Johan Horsrud 1
Henning Bernhard Fog 4
Jeanette Leere 1
Roar Johan Fjeldstad 2
Åse Kristin Fjeldstad 1
Terje Jonas Dahle 1
Cato Raaum Viken 1
Per Olav Johansen 4
AL Elektriske 8
Bjørn Erik Jensen 1
Ketil Sjur Ellingsen 4
Frank Magnussen 2
Pål René Briancourt 1
Bjørn Jervell Hansen 2
Gunnar Høidahl 1
Erling Konrad Skovly 1
SUPRAS Fredrikstad 24
Roger Mathisen 1
Øystein Kongsbakk 1
Kenneth Johannessen 1
Ragnar Erling Bjørck 1
Magne Stene Omberg 2
Terje Iversen 1
Stian Greger Julseth 1
Tore Bentsen 4
Hans Ole Høidal 2
Linn-Cecilie Noren 1
Mohamed El Younoussi 1
Tor Erik Clemetsen 1
May Britt Hansteen 2
Bjørn Ragnar Rådal 1
Jon Arne Gjerløw 1
Hege Iren Jensen 3
Augustinius Bråthen 1
Vidar Moe 1
Thor Otto Johansen 1
Olav Dag Rosnes 1
Eva Syversen 1
Bjørn Sigurd Hansen 1
Arne William Skofterud 1
Svein Thorvald Magnussen 1
Arne Sannes 1
Leif Jørgensen 1
Tor Tvete 2
Tom Gunnar Rustad 2
Arne Willy Gustavsen 2
PLANKEHAUGEN 63
Per-Otto Bjørnebekk 2
Kai Brevik 1
Elisabeth Jacobsen 1
Thor Egil Berntsen 1
Øystein Dag Heie 1
Fabian, Bo og Stein Haugan 20
Jan Birger Ruud 2
Ketil Eriksen 2
Stine Martinsen 1
Leiv Kilen 1
Ole Magnus Mostad 1
Karl A Johansen 1
Ole Martin Gudesen 2
Bjjørn Gunnar Johansen 2
Vivi-Ann Hansen 1
Tor Åsmund Næss 2
Arne Johansen 4
Jon Petter Andersen 1
Hans-Jakob Mathisen 2
Finn Trygve Karlsen 1
Tor Eilert Olsen 1
Stein Ottar Svendsen 1
Ann Lisbeth Eriksen 1
Christina Gulland 2
Tor Loe 8
Hans Henrik Haviken 2
Lars Kristian Paulsen 20
Oddvar Høyum 1
Jon Ludvig Andresen 2
Eirik Hansen 1
Tom Ringstad 1
Tommy Lysgaard 4
Thore Karsten Hovind 4
Kristian Løkken 2
Loyd Johansen 1
Mona Mathisen 1
Alf Ragnar Bakken 1
Fredrik Høye 4
Finn-Jarle Lund Mathisen 1
Torill Øyvik 1
Lars Kåre Linnerud 1
Bård Erik Holmeide 1
Tore Fredriksen 4
Tor Erik Torgersen 2
Pål Robert Kristiansen 4
Heidi Merete Aydar 1
Stian Andre Holmskog 1
Joacim Lund Heier 1
Lasse Jonassen 10
Trond Martin Wiersholm 1
Thor Olav Fjellheim 1
Johannes Bjelland Skjelstad 1
Erik Møllerhagen 1
Turid og Jan Hermansen 2
Jan-Erik Østberg 2
FFK OLD BOYS 20
John Oksrød 4
Lars Person 4
Hans Henrik Olsen 2
Martine Bjerkeli Tokle 1
Amin Askar 2
Pål Espen Solberg 2
Magne Brenna 1
Per Christian Sinding Westreng 1
Per Torgeir Sønsterud 1
William Paus 4
Ingunn Anette Løvhaug 1
Monica Falk Larsen 1
Ann Kristin Wernersen 1
Hans Christian Bakkehaugen 1
Grete Gangnes Fjeld 1
Arnfinn Johansen 1
Elingaardskilen Fotball Golf 4
Steinar W. Larsen 1
Ivar Remy Spernes 1
Jon O.B. Rådahl 1
Kjell Øivind Johansen 1
Rolf Syver Edholm 1
Arthur Jansen 1
Erling Omvik 5
Kjell Mentzsen 1
Kjell Arne Hansen 4
Rune Mathisen 1
Anita Gretland Karlsen 1
Ole Herman Brenaas 1
Kjell Olav Krathe 2
Kristin Tofteberg Sperling 1
Ørnulf Nordli 1
Finn Pedersen 1
Trond Kristiansen 1
Patrick Ydse Bjørnnes 1
Viesturs Kerans 1
Sverre Fensbekk 4
Magnus Arnesen 1
Hans-Petter Ruud 1
Sander Sønsterud 1
Jonny Habbestad 1
Henrik Lindseth 1
Odd Tommy Josefsen 1
Kyrre Stenby Fritzner 1
Ulf Morten Davidsen 1
Espen Jakobsen 2
Pål Øyvind Ørmen 1
Simen Hauge 1
Hannelore Ianke 1
Per-Ragnar Steen-Andersen 1
Stian Henriksen 1
Marius Rustøy Hansen 1
Øystein Jespersen 2
Eivind Fjeld 1
Yngve Jensen 1
Henrik Fosby 1
Daniel Trandum 1
Per Kristian Johansen 1
Tomas Eriksen 4
Anne Cecilie Mikkelsen 1
Ole-Christian Dahle 1
Lars Petter Brovold 1
Marianne Antonsen 2
Arild Jul Andreassen 2
Magnus Øren 1
Helge Richard Berg 1
Erik Dypedahl 1
Raymond Løkkeberg 1
Jon Andreas Tjernsbekk 1
Robin Lindseth 1
Fredrik Ingolf Mortensen 4
Dag Einar Høiås 2
Henning Sønsterud 1
Espen Øren 1
Gunnar Nyseth 1
Jarle Johannessen 1
Kåre Martin Pettersen 1
Ronny Nilsen 1
Øyvind Huseby 1
Terje Syversen 4
Tormod Olsen 1
Svein Morten Hansen 2
Espen Hvidsten 1
Erik Ø. Andersen 2
Bjørge N. Pedersen 4
Terje Formoe 20
Harald Grønli 4
Per Egil Hansen 2
Svein Sundfør Haakensen 1
Vidar Iversby 1
Jan Øyvind Johansen 2
Morten Løkke 1
Aksel Molander 4
Følgende bedrifter er også med:
Brynild-Gruppen 25000
Værste 25000
Martinsen & Sønn 1000
Bertel O Steen Fredrikstad 5000
Subaru Fredrikstad 1000
RSA Bil Fredrikstad 5000
Bilsalong 1 1000
BDO 2000
Adifico 2500
Engelsviken Rør 10 000
Det er i tillegg gitt flere andre større eller mindre bidrag fra personer eller bedrifter som ønsker å gjøre dette uten videre oppmerksomhet. 
FFK takker for alle bidrag!
Annonse fra Obos-ligaen: