ÅRSMØTET HOLDES 7. MARS

Det innkalles med dette til årsmøte torsdag 7. mars kl. 1800 på Stadion.

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet sendes Styret innen 2. februar. Dette sendes på epost til info@fredrikstadfk.no eller pr brev til Fredrikstad Fotballklubb, Postboks 300, 1601 Fredrikstad.

Fullstendig saksliste publiseres på www.fredrikstadfk.no en uke før Årsmøtet avholdes, eller kan hentes fra samme tid i FFKs administrasjon.

Dagsorden er som følger:

Sak 1. Konstituering

• Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

• Velge dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen

• Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2. Styrets årsmelding, årsrapport fra sport og årsrapport fra gruppene

Sak 3. Regnskap

Sak 4. Fastsette medlemskontingent

Sak 5. Innkomne saker

Sak 6. Budsjett

Sak 7. Organisasjonsplan

Sak 8. Valg

 

I etterkant av Årsmøtet er det Medlemsmøte med følgende agenda:

- Orientering fra Daglig leder og Sportslig leder

- Utdeling av Årets Spiller og Årets Unge Spiller 2018

- Utdeling av Årets Medlem 2018

Velkommen!

Styret.

Annonse fra Obos-ligaen: