Stadionreglement

Som gjest er du forpliktet til å akseptere norsk lov, stadionreglement, FIFAs reglement, UEFAs Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser, samt rette deg etter de pålegg arrangør gir.

Vi er glade for å ha deg som gjest. For at arrangementet skal kunne gjennomføres slik at alle føler seg trygge, og at opplevelsen skal bli best mulig ber vi deg være oppmerksom på følgende. 

Gyldig adgangstegnbillett er påkrevet og må forevises. Billetten tilkjennegir hvilken plass du er berettiget til. Billetten gir deg ingen anledning til å benytte andre plasser eller oppholde deg på andre tribuneseksjoner.

Å stå på en tribune som er ment som sittetribune er strengt forbudt under kampens gang. 

Ingen må oppholde seg i trapper, inngangsarealer, rømningsveier, etc. Ingen form for forsering/klatring av gjerder, sperringer, etc. er tillatt.

Alle må akseptere at arrangøren om nødvendig gjennomfører personlig visitasjon og at å motsette seg dette vil medføre at du ikke gis adgang til stadion.

Følgende effekter er det strengt forbudt å ta med inn på stadion:

 • Kniver, våpen eller effekter som kan benyttes som dette eller som arrangøren anser å være en sikkerhetsrisiko.
 • Fyrverkeri jfr. NFFs reglement.
 • Røykbokser
 • Flasker av glass eller plast
 • Alkohol eller andre rusmidler
 • Videokameraer/lydbånd 
 • Dyr (Unntak er førerhund)
 • Bannere, flagg e.l. med kommersielle, religiøse, pornografiske, politiske eller rasistiske budskap.
 • Laserpenner e.l.

Voldsom, ukontrollert eller aggressiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk er forbudt og kan føre til bortvisning fra arenaen.

Det er strengt forbudt å:

 • Ta seg inn på spillebanen
 • Kaste ting på andre eller inn på spillebanen
 • Vise rasistisk holdning
 1. Det er forbudt å røyke utenom de områder der dette er tillatt.
 2. Arrangøren har ikke ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avviklingen av arrangementet.
 3. Arrangøren er ikke ansvarlig for en eventuell forsinkelse eller endring av tidspunkt for arrangementet og er uten ansvar dersom dette påfører tredjeperson konsekvenser.
 4. Billetter refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt.
 5. Berusede personer bortvises fra stadionområdet.
 6. Det er ikke tillatt å selge eller gi ut gratis effekter/flyveblad e.l. på stadionområdet uten arrangørens skriftlige samtykke.
 7. Stadionområdet er videoovervåket.
 8. Mobiltelefon kan kun benyttes til personlig og privat bruk.
 9. Videresalg av billetter på stadionområdet er strengt forbudt.
 10. Personer som har tatt seg inn på tribuner avsatt for bestemte supportergrupper, uten å være medlem av angjeldende gruppe vil av sikkerhetsmessige årsaker bli flyttet til andre tribuner eller vist bort fra arenaen.
 11. Alle må til enhver tid følge de anvisninger og beskjeder som gis av arrangør, vakter eller politi.
 12. Arrangøren forbeholder seg retten til å bortvise/nekte adgang til stadionområdet de som bryter med ovenstående bestemmelser. Tilleggssanksjoner må påregnes.
 13. Innsamling og/eller overføring og/eller produksjon og/eller spredning av informasjon eller data angående kamputvikling, resultater, hendelser, oppførsel eller andre forhold i kampen, samt enhver form for opptak av lyd-, video- eller audiovisuelt materiale fra kampen (enten ved bruk av elektroniske enheter eller på annen måte), til bruk for noen form for spill, gambling eller kommersielle aktiviteter som ikke er autorisert på forhånd av klubben og ligaen, eller for bruk til andre formål i strid med disse vilkårene og betingelsene, er strengt forbudt på stadion. Mobiltelefoner kan kun benyttes til personlig, privat bruk. Ved brudd på disse vilkårene kan besøkende nektes tilgang til eller fjernes fra stadion.

 

SØRSIA-LOVEN

Sørsia-loven Fredrikstad Stadion.png

Flagg, bannere eller TIFO som ønskes brukt på Fredrikstad Stadion må godkjennes på forhånd. Kun flagg/bannere som er til støtte for Fredrikstad Fotballklubb eller Fredrikstad-relaterte formål vil godkjennes. Flagg som henges opp uten tillatelse vil bli fjernet.

Annonse fra Eliteserien: