Virksomhetsplan 8.0

"Dette er FFK 2024 - 2028" er klubbens virksomhetsplan. Seneste versjon er versjon 8.0 og ble presentert ved FFK sitt Årsmøte i 2024.

Annonse:

Prosessen med å produsere en felles Virksomhetsplan for FFK startet sommeren 2017. Versjon 1.0 var ferdig senhøsten 2017, mens versjon 2.0 var klar til Årsmøtet i mars 2018. 

Styret i FFK har vedtatt en selvpålagt evaluering halvårlig og revidering årlig av Virksomhetsplanen, slik at hvert Årsmøte skal det presenteres en ny versjon av Virksomhetsplanen. Versjon 8.0 var derfor klar til Årsmøtet i 2024. 

Planen tar for seg hele FFK og skal gi en klar føring på hvordan klubben skal være og hvilken retning vi skal utvikle oss i. Virksomhetsplanen er produsert, evaluert og revidert gjennom grundige prosesser hvor hele klubben involveres. 

Les den i sin helhet her:

Virksomhetsplan 8.0

Annonse fra Eliteserien: