Vendepunktet – Neste kapittel!

November 2017 lovet vi et vendepunkt for Fredrikstad Fotballklubb, når vi nå tar fatt på 2021 føler vi vendepunktet lever i beste velgående og vi er klare for neste kapittel!

Vi rykket ned fra 1. divisjon i enden av en langvarig nedadgående spiral, vi kommer opp som en revitalisert klubb med et solid fundament i planverk, kultur og kontinuitet. Planverket som ble laget da vi var på bunn, er planverket som har tatt oss opp igjen, og som skal ta oss videre.

Høsten 2017 presenterte vi vår Virksomhetsplan 1.0, den fornyes hvert år og til Årsmøtet i mars 2021 kommer versjon 5.0. Å skape Virksomhetsplanen har vært et stort og kontinuerlig arbeid. Evaluering og revidering av planen er høyt prioriterte prosesser hvert eneste år. Planverket er vår rettesnor i hverdagen og sikrer at kontinuitet ikke er avhengig av enkeltpersoner.

Virksomhetsplanen sier hva FFK er og skal bli. En grundig og involverende prosess vinteren 2018 forankret hvilken identitet FFK skal ha, et nytt verdigrunnlag vi opplever klubben stadig etterlever bedre og bedre i hverdagen. Dette vil aldri bli et ferdig arbeid, men vi utvikler oss i riktig retning.

Samlende – Folkelige – Ydmyke – Ambisiøse

Ting tar tid, spesielt kultur og identitet tar tid. Nå har kursen har vært stødig over flere år. Vi har evaluert, justert og utviklet gang på gang og gjort ting litt og litt bedre. Noen deler av klubben har hatt raskere progresjon. Nyetablerte G14 har vært en suksess, G16 har blitt Interkretsmestere, G19 er i Interkrets A, rekruttlaget har rykket opp til 3. divisjon og ikke minst har vi etablert både Kvinner A og J17 som er i stor utvikling.

I FFK skal resultat kun være en naturlig konsekvens av hva du har prestert, og gode prestasjoner får du av hardt og målrettet arbeid over tid. I 2020 ble også konsekvensen av arbeidet som er lagt ned de senere årene et etterlengtet opprykk for klubbens flaggskip tilbake til toppfotballen.  

Neste kapittel – Den 4. verdien
I flere år har våre tre øverst plasserte verdier vært prioritert. Nå er fundamentet på plass, noe som gir oss muligheten til å vie litt mer av fokuset til den siste verdien – Ambisiøse.

Vi har stor respekt for arbeidet som kreves og kvaliteten som skal til for å kjempe om en plass i det ypperste selskap. Det arbeidet er vi helt sikre på at vi skal legge ned og med tiden skal vi også klare å arbeide frem kvaliteten som behøves. FFK har vært best før, og i det lange perspektivet vil ambisjonen alltid være å bli det igjen!

For igjen å kunne bli en klubb med tilhørighet på øverste nivå i Norge kreves det at vi over tid systematisk utvikler organisasjonen, økonomien og den kommersielle attraktiviteten. Vi må bidra til å styrke spillerutviklingen i Fredrikstad gjennom By-samarbeidet, bli enda bedre til å utvikle og dyrke frem våre egne gjennom Utviklingsavdelingen og treffe riktig når vi henter inn spillere utenfra.

Til syvende og sist må vi fortsette å utvikle A-laget vårt, og det skal vi gjøre ved å videreutvikle de innarbeidede prinsippene og kulturen som finnes allerede i dag. Spillertropp og trenerteam skal ha stor dedikasjon til å hele tiden jage utvikling og bedre prestasjoner. For å være spiller i FFK må du ha en enorm vilje til å trene mye, og du må tåle det!

Laget skal kjennetegnes av stor forflytningskraft både offensivt og defensivt. Vi skal aggressivt jakte ballen når vi ikke har den, og gjennom stor bevegelse skape og utnytte ubalanse hos motstanderen når vi har den. Vi skal beherske å spille på et bredt register av angrepsmåter, men alltid med den samme grunnideen; vi skal fort fremover!

Et vanskelig, frustrerende, men på noen måter fantastisk 2020 er snart over. I 2021 er det OBOS-ligaen som gjelder igjen og vi gleder oss til å ta fatt på neste kapittel med dere!

Med det ønskes et godt nytt år til alle supportere, samarbeidspartnere og frivillige!

Annonse fra Obos-ligaen: