Tor Henning Holvik blir Kvinnefotballansvarlig

Tor Henning har vært en ildsjel for jentefotballen i lang tid og var sentral i oppstarten av kvinnefotball i FFK i 2019. Nå går han inn i rollen som Kvinnefotballansvarlig.

Forslaget om å starte opp damelag i FFK var ikke oppe på bordet som et reelt alternativ før senhøsten 2018, beslutningen ble tatt av FFK Styret i desember samme år. Fra 2019 har både Kvinner A og J17 spilt i de tradisjonsrike hvite og røde draktene, fra 2020 trappes satsingen på jentene ytterligere opp. Onsdag ble Kelsey Hood og Ida Aardalen presentert som a-lagets nye trenerteam, i dag presenterer vi Tor Henning Holvik som Kvinnefotballansvarlig i FFK.

- Som en viktig del av å bygge opp kvinnesiden i klubben, så er vi veldig glad for, at vi har ansatt Tor Henning i en 20 % stilling som kvinnefotball ansvarlig. Det å ha en som er bindeledd mellom administrasjon, det sportslige ved de ulike lagene og resten av klubben er viktig for alle parter. Tor Henning er en som kjenner jente- og kvinnefotballen svært godt, og er en av de som virkelig brenner for jente- og kvinnefotballen. Når nå kvinnesiden rent organisasjonsmessig vil ligge under utviklingsavdelingen, så vil hans kompetanse sammen med utviklingsansvarlig, bli viktig for både den daglige driften ved lagene, og også påse at kvinnesiden hele tiden jobber etter klubbens planverk. Forteller Sportslig leder i FFK Styret Glenn Rostad.

Tor Henning var en sentral person i oppstarten for et år siden og har gjort en stor jobb gjennom 2019. Nå får han en enda mer sentral rolle og blir lederen for jentefotballen i FFK.

- De fotballspillende jenter og kvinner har vært lokalklubbenes domene i jentefotballens historie i Fredrikstad. Med dagens FFK satsing på J17 og senior kvinner, så lager vi et tilbud som blir så bra, at de som tidligere reiste ut fra lokalfotballen for å få større utfordringer, nå kan velge å ta denne utfordringen i FFK. Forteller Tor Henning.

Vi gleder oss over ansettelsen og ser frem til at kvinnefotballen tar nye steg i FFK i 2020!

Annonse fra Obos-ligaen: