Senab Eikeland ny samarbeidspartner til FFK

Senab Eikeland Gruppen - Norges mest komplette innredningspartner og rådgiver har nå inngått en helt ny samabeidsavtale med klubben.

Våren 2015 slo Edsbyn Senab og Magnar Eikeland Gruppen sammen sine norske virksomheter innen innredning av næringsbygg og offentlige miljøer.

Senab Eikeland ble dermed landets største og ledende aktør innenfor møbler og interiørløsninger til kontor, skole, barnehage, helse, offshore og offentlige miljøer.

Vi etablerte oss i «Østfold», Mai 2018, og vi fant raskt ut at Fredrikstad var plassen for vårt kontor og showrom. Vi har flyttet inn i Storgata 6, 3 etg, Fredrikstad Sentrum sin eldste trebygning. Senab Eikeland Avd Viken, er en del av Senab Eikeland Øst As, med avdelinger i Innlandet, Oslo og Viken, totalt har Senab Eikeland Gruppen 18 stk avdelingskontor i Norge.

 

"«Nye» FFK fremstår lokal, og med de rette verdiene, samt at FFK fortsatt er i en utviklingsfase, mye likt OSS.

Vi ønsker å være med å bidra til at FFK utvikles, samt at vi tilfører Deres B2B-nettverk en nasjonal aktør. Vi har stor tro på at dette samarbeidet skal gi begge parter en god utvikling, slik at vi forsvarer vår nasjonale posisjon, men med klare ambisjoner om lokal vekst i Viken, og at FFK i år begynner klatringen mot toppen av Norsk Fotball. 

Vi ser frem imot et spennende samarbeide" sier Lars Erik Sikkeland. 

Sjekk OSS gjerne ut på www.senabeikeland.no

 

FFK gleder seg også over det nye samarbeidet og til sesongen 2020 sammen med Senab Eikeland. 

Annonse fra Obos-ligaen: