Linda forlenger som supporterkoordinator - nå trenger hun en ny kollega

Linda Amundsen har vært supporterkoordinator i FFK i en årrekke og blir med klubben opp i Eliteserien. Men nå trenger hun hjelp og søker etter en ny kollega.

En supporterkoordinator er bindeleddet mellom supporterne og klubben, vakter, politi og så videre. Supporterne er hjertet i fotballen og vil alltid være det, derfor er det viktig at de blir ivaretatt og har en etablert person å gå til dersom de trenger det. 

- Linda har gjort en fantastisk innsats i FFK i mange år og er en veldig viktig brikke i arbeidet med å skape gode publikumsopplevelser på Fredrikstad Stadion. Hun har masse erfaring og er mer enn god nok for Eliteserien, sier arrangements- og administrasjonssjef, Ole Martin Feet.

Kontrakten ble signert tirsdag, og Linda er motivert for den kommende sesongen.

- Jeg er veldig glad i FFK og supportermiljøet. Nå er det så mye spennende som skjer på alle fronter rundt denne klubben som jeg ser veldig frem til å være en liten del av, sier Amundsen.

Men opprykk til Eliteserien betyr også mer jobb for supporterkoordinatoren og derfor søker FFK etter en kollega til Linda.

Ønsker du å søke eller har spørsmål om rollen? Ta kontakt eller send en enkel søknad til [email protected].

MÅLSETNINGEN FOR SK-ORDNINGEN, I EN STØRRE MÅLESTOKK, ER FØLGENDE

  • Etablere et nasjonalt og internasjonalt nettverk for SKer for gjensidig erfaringsutveksling og beste arbeidsmetoder, samt forbedring av forholdene supportere i mellom og mellom klubb/valgte ledere/sikkerhetsansvarlige og stadionvakter
  • Skal stå som en garantist for et minimum av kommunikasjon mellom klubb og supportere, og unngå at supportere blir en utenforstående part
  • Legge forholdene til rette for at supportere aktivt skal delta i klubbens utvikling gjennom de tilgjengelige kanaler som er til rådighet
  • Legge forholdene til rette for at alle klubbens supportere skal bidra til å ytre sine meninger i de rette fora. En større og bedre organisert supporterbase har større påvirkningskraft og innflytelse og lettere for å bli hørt.

PÅ LOKALT NIVÅ ER SUPPORTERKOORDINATORENS ROLLE SLIK

  • SK er kontaktpunkt mellom klubbens supportere og klubben for å gjøre dialogen mellom disse så god som mulig
  • Dialogen er avhengig av at informasjonsutvekslingen fra begge sider er god, og at kredibiliteten til SK er god
  • SK skal informere supporterne om avgjørelser/vedtak som fattes av klubben og kommunisere supporternes synspunkter på disse til klubben igjen
  • SK skal ikke bare bygge relasjoner til de ulike supportergrupperingene i klubben, men også til politi og sikkerhetspersonell
  • SK skal ha en dialog med andre klubbers SK for å sikre at man etterlever de sikkerhetsbestemmelser som gjelder på de ulike arenaer

Det viktigste er å bygge gode relasjoner mellom klubb og supportere slik at man kan ha nyttig kommunikasjon med vakter, politi og gjestende lags SK. Mange uønskede situasjoner kan unngås dersom SK kan orientere gjestende supportere om ankomst, egnet serveringssted og andre forhold som berører kampdag. 

Annonse fra Eliteserien: