Klubben har evaluert og konkludert!

Klubben har de siste ukene gjennomført en enda mer grundig evaluering enn vanlig, her kan du lese oppsummeringen og status for FFK ved inngangen til 2020-sesongen.

2019 ble ikke som vi håpet, ønsket eller hadde mål om for klubbens A-lag. Etter at 2018 i stor grad handlet om å bygge et godt fundament for klubben å vokse på, var målet i 2019 å ta steget oppover på divisjonsstigen igjen, både for a-laget og b-laget. Vi ble poenget bedre i Postnord-ligaen, men 5 uavgjorte kamper og 5 ettmålstap ble noen poengtap for mye. Fra et 2018 hvor vi ikke maktet å slå topplagene, ble 2019 året vi ikke maktet å slå bunnlagene. Toppnivået er det ingen tvil om, men stabiliteten var ikke tilstrekkelig god for å ta steget opp i OBOS-ligaen igjen. Desto gledeligere er det at de øvrige delene har klubben har hatt et flott år:

 • Bylagene for jenter og gutter har representert byen på en god måte med sterke prestasjoner mot topp skandinavisk motstand.
 • G14 ble etablert i 2019 og har hatt et godt oppstartsår.
 • G16 ble seriemester i Interkrets - Det har vi aldri klart før!
 • G19 nådde målet i Interkrets A med en fin plassering.
 • Et ungt rekruttlaget rykket opp til 3. divisjon - En god arena for utvikling av spillerne som nærmer seg a-laget.
 • 2019 ble det første året i klubbens historie med kvinnefotball!
 • Gatelaget fortsetter å gjøre oss stolte - Høydepunktet var kamp på Ullevaal mot Regjeringen med Erna Solberg i spissen.
 • Det har vært stor aktivitet på Stadion med fotballskoler, akademier og cuper med stadig økende deltagelse.
 • Nærmere 60.000 mennesker har løst billett på Stadion gjennom 2019, samme antall som i 2018 og 2017.
 • Klubben er på vei mot nok et positivt år økonomisk, det 6. på rad.

FFK har tatt nye steg fra fjoråret på struktur, rammeverk og miljø. Det har gitt en positiv utvikling i mange deler av klubben, så hvorfor nådde ikke a-laget målet i Postnord-ligaen? Flaggskipet vårt endte på 53 poeng, snittet for opprykk etter serieomleggingen i 2016 er 56 poeng. Et brukbart, men ikke godt nok år.
A-laget er premissleggeren for driften av resten av klubben. A-laget styrer i stor grad inntektsstrømmen til klubben, det bestemmer om ungdomslagene får delta i de nasjonale ligaene og er det laget en fantastisk fotballby følger i tykt og tynt. FFK ønsker kontinuerlig å profesjonalisere klubben, vi skal være en faktabasert og langtidsrettet klubb. Derfor ønsket vi å gjøre en enda mer grundig evaluering enn vanlig, for best mulig å innhente kunnskap om hva som kan ha påvirket at målsettingen ikke ble nådd. På denne måten skal vi utvikle oss videre i 2020. Vi skal tilbake – Det målet slipper vi aldri!

De siste ukene har vi som nevnt gjennomført en grundig evaluering med hele prestasjonsgruppen omkring a-laget. Vi har lagt vekt på å få frem både de områdene som i dag fungerer godt og de områdene som kan bli bedre. På den positive siden registrerer vi:

 • Bred enighet om at miljøet i og rundt laget er svært godt.
 • Strukturen i hverdagen er på høyt nivå og laget har gode rammebetingelser for å utvikle seg individuelt og kollektivt.
 • Laget er tydelig godt trent, noe både tracking-data og kamper bekrefter.

For å ta nye steg i 2020 har prosessen gitt oss flere gode og konkrete områder å ta tak i. Etter et år med stort fokus på å bygge utviklingskultur i 2018, hvor vi var godt på vei, ble resultatfokuset for pregende i 2019. Utviklingskulturen vår blir derfor satt sterkere på agendaen igjen i 2020, det vil si veien til målet. Utvikling skal stå fremst, da blir resultatet kun en naturlig konsekvens av prestasjonen. En sterk utviklingskultur både individuelt og kollektivt fremhever fokuset på:

 • Gjennomføre stadig bedre treninger.
 • Sterkere individuell oppfølging.
 • Tydeligere rolleforståelse.
 • Tettere samarbeid med Wang Toppidrett for å ta nye nivåer på fysisk trening.
 • Mer tilrettelagt treningsuke slik at de FFK-spillerne som studerer og/eller jobber, ev. har ønske/behov om å begynne med det, får en bedre hverdag.

Evalueringsprosessen har vært konstruktiv og lærerik, og har gitt oss nødvendig kunnskap for å kunne utvikle klubbens A-lag videre. Vi har fått bekreftet at mye er tilrettelagt for måloppnåelse, men samtidig blitt bedre kjent med forhold som kan ha bidratt til at vi endte med 53 poeng og ikke 60 poeng. Forhold som balanse mellom resultatfokus og utviklingsfokus, gruppedynamikk, komplementære teamferdigheter og ledelsesprinsipper kan og skal alltid videreutvikles kontinuerlig i alle prestasjonsgrupper og organisasjoner. Vi er av den oppfatning at man til tross for skuffelsen har vært såpass nærme måloppnåelse at vi fortsatt har stor tro på at den linjen man har startet på, med nødvendige og naturlige justeringer, skal bringe oss tilbake til toppfotballen. 2019 var bedre enn 2018, 2020 skal bli bedre enn 2019 – Håper vi sees på Stadion neste år!

Annonse fra Obos-ligaen: