K-PRISEN 2019 TIL HÅVAR GRØNTVEDT JENSEN!

Vår gode samarbeidspartner K-Rekneskap fra Ørsta deler ut prisen og har kåret Håvar til beste spiller og vinner av K-Prisen 2019.

Nr. 1 vart nr. 1. Alle dei to tilsette i K-Rekneskap AS er einige om at Håvar er ein Fantastisk Flinke Keeper. Gjennom heile sesongen har han jamt og trutt sanka stjerner. Etter vår meining er det Håvar som har bidrege mest for favorittlaget vårt. Han er årets spelar i følgje stjernerekneskapen vår, og ein verdig vinnar av K-Prisen for 2019. Vi gratulerer! Godt jobba, Håvar!

Håvar

All heider og ære til Håvar, K-statuett og ein premie på kr 5 001. Vi gir også eit tilsvarande bidrag til Klubben i våre hjarter.

Prisen ble delt ut under dagens trening. Håvar får heder og ære, statuett og et lite "stipend" for innsatsen fra K-Rekneskap. "Dette kommer godt med til årets julegaver og jeg takker så mye for oppmerksomheten" sier Håvar.

FFK takker K-Rekneskap for bidraget og det gode samarbeidet vårt!

Annonse fra Obos-ligaen: