Invitasjon til medlemsmøte

FFK inviterer til digitalt medlemsmøte onsdag 16. juni klokka 19:00. Hovedsak på agendaen er boikott eller ikke boikott av Qatar VM 2022.

Agenda for møtet
Medlemsmøtet vil i all hovedsak dreie seg om Qatar-saken, men vi benytter også anledningen til å oppdatere medlemmene på klubbdrift og sport. 

1. Qatar-saken
2. Rikets tilstand v/ Joacim Heier
3. Utviklingsavdelingen v/ Magnus Pettersen
4. A-laget v/ Bjørn Johansen 

Påmelding
Av naturlige årsaker gjennomføres medlemsmøtet digitalt. Påmeldingsfrist er søndag 13. juni.

Påmelding gjøres her

Qatar-saken
Det avholdes Ekstraordinært Forbundsting i NFF søndag 20. juni, hvor forbundets standpunkt i spørsmålet om VM i Qatar 2022 skal boikottes eller ikke, skal stemmes endelig over.

Et bredt sammensatt utvalg fikk i oppdrag å utrede spørsmålet om Norge bør boikotte VM i Qatar. Sven Mollekleiv (tidligere generalsekretær i Røde Kors) ledet utvalget på totalt 14 medlemmer, som hadde representanter fra bl.a. norsk fotball, Supporteralliansen, LO og en menneskerettighetsjurist.

Hele rapporten til Qatar-Utvalget kan leses her

Utvalgets anbefaling
"Flertallet i utvalget, 12 medlemmer, mener en boikott av VM ikke er det mest effektive virkemiddelet for å styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i Qatar. En boikott vil heller ikke være det mest effektive virkemiddelet for å påvirke FIFA til å innføre varige endringer for å fremme økt respekt for menneskerettigheter. Dette synet er basert på gjennomgang av fakta, intervjuer og ekspertutredninger.
Flertallet legger til grunn at mens det er lite sannsynlig at en boikott vil bidra til varige endringer i verken Qatar eller FIFA, er det risiko for at det vil medføre at norsk fotball mister innflytelsesmuligheter i en tid hvor internasjonal fotballs verdigrunnlag er under press.
Flertallet vektlegger internasjonale arbeidstakerorganisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner sine uttalelser om at videre dialog med tydelige krav er nødvendig for at reformene skal implementeres og komme alle migrantarbeiderne til gode."


FFK-styret mener som alle andre at de rapporterte arbeidsforholdene, dødstallene og mangelen på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i forbindelse med VM i Qatar 2022 er uakseptable og noe vi tar sterk avstand fra. Utvalget, og for øvrig i all hovedsak hele fotballfamilien, er enig i at Qatar aldri skulle ha blitt tildelt VM, men spørsmålet som vi skal ta stilling til i denne saken er om Norge skal boikotte VM i Qatar.

FFK styrets innstilling
FFK-styret støtter innstillingen fra flertallet i Qatar-utvalget og Forbundsstyret om å ikke gå til boikott av VM i Qatar i 2022.

Hovedargumentet for vårt syn er at boikott ikke er vurdert til å være det mest effektive virkemiddelet for å styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i Qatar, det synes tvert imot avgjørende å kunne være tilstede under arrangementet for å påvirke direkte. 

Med det fokus boikott-diskusjonen har medført på saken føler vi oss trygge på at NFF og fotballfamilien for øvrig evner å sette makt bak de krav og tiltak som nå er presentert FIFA og myndighetene i Qatar. Vi forventer også at NFF opprettholder sitt nå etablerte påtrykk overfor FIFA som ansvarlig arrangerende part, både for Qatar VM og ved framtidige tildelinger av mesterskap.

Det faktum at en boikott med høy sannsynlighet vil redusere Norges innflytelsesmuligheter på internasjonal fotball er også vektlagt i vår innstilling. Dersom boikott var vurdert til å være et effektivt virkemiddel ville denne konsekvensen vært underordnet, men vi vurderer det til å være en unødig dramatisk konsekvens å ta når effekten av boikott fra Norge er vurdert som forsvinnende liten, nærmest ubetydelig.

Medlemmene i FFK anmodes derfor om å støtte styrets innstilling.

Annonse fra Obos-ligaen: