Innkalling til Årsmøte med Valg 2022

Vi inviterer til ekstraordinært Årsmøte - Valg, med påfølgende medlemsmøte. Alle medlemmer ønskes velkommen på Stadion onsdag 23. november klokka 18:00

Fra og med 2018 ble det besluttet å gjennomføre valg i månedsskifte november/desember. Dette skjer formelt gjennom et ekstraordinært Årsmøte, mens ordinært Årsmøte gjennomføres som normalt i mars hvert år.

Etter Årsmøtet vil det som seg hør og bør bli gjennomført et medlemsmøte. Da kan du høre siste nytt fra hele klubben og stille spørsmål til både ledere, trenere og spillere!

Alle medlemmer i FFK er invitert og møtet gjennomføres hos FSE (VIP restauranten) på Fredrikstad stadion onsdag 23. november klokka 18:00.

Årsmøtedokumentet vil tilgjengeliggjøres for medlemmene senest 1 uke før møtet.

Dagsorden - Ekstraordinært Årsmøte
Sak 1. Konstituering
- Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
- Velge dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen.
- Godkjenning av  stemmeberettigede.

Sak 2. Fastsette medlemskontingent

Sak 3. Valg

Medlemsmøte
Etter Årsmøtets avslutning avholdes et medlemsmøte med følgende saker:

- Status for FFK v/ Espen Engebretsen
- Status for FFK A-lag v/ Joacim Heier
- Status for FFK Utviklingsavdeling v/ Magnus Pettersen
- Status for FFK Kvinner v/ Tor Arne Borg
- Eventuelt/Spørsmål

Annonse fra Obos-ligaen: