Info fra klubb

Klubbens styreleder kommer her med en redegjørelse angående diskusjoner på sosiale medier i 2022.

Andre halvdel av 2022 var dessverre preget av motsetninger mellom ulike supportergrupperinger i Fredrikstad, knyttet til arrangementer hvor både FFK og Stjernen Hockey var involvert. Disse motsetningene har medført både negative medieoppslag og uheldige ytringer/debatter på sosiale medier, og selv om vi som klubb ikke er direkte involvert i og del av disse motsetningene blir vi allikevel rammet negativt. Dette fordi vårt klubbnavn trekkes inn i sammenhengen, samt at motsetningene medfører et lavere oppmøte av syngende supportere på våre kamparrangementer. Det har derfor blitt benyttet betydelig tid fra både sikkerhetsrådet, administrasjonen og styret  i FFK på å utrede hvordan vi som klubb bør og kan forholde oss til motsetningene. Vi er jo både opptatt og avhengige av et samlet og sterkt syngende supporterfelt som vår 12. mann!! Det er også avgjørende for oss at vi står bak og støtter våre vakter/kampverter, da disse i mange sammenhenger blir uskyldig rammet av disse motsetningene.

Fredrikstad Stadion er og skal være en politisk nøytral arena, og som klubb har vi nulltoleranse for ytringer av ytterliggående politiske synspunkter, rasisme og sjikane på de arrangementer vi arrangerer og deltar i. Ytringsfriheten står imidlertid sterkt i Norge, og vi må forholde oss til juridiske retningslinjer når vi f.eks vurderer sanksjoner og utestengelser av grupperinger eller enkeltpersoner. Likeledes er det uheldige/uønskede ytringer på våre hjemmekamper vi først og fremst må og skal forholde oss til, ytringer på f.eks sosiale medier er utenfor vår jurisdiksjon, med mindre det framkommer direkte trusler eller grov sjikane mot våre ansatte/frivillige.

En avgjørende årsak til motsetningene i 2022 har vært et norsk flagg med symboler på som har blitt hengt opp av enkeltpersoner på både hjemme – og bortekamper. Symbolene har av andre supportere blitt påstått å skulle symbolisere nazistiske/høyreradikale holdninger. Det har fra klubbens side blitt gjort vesentlige undersøkelser for å avgjøre om så er tilfelle, og i den anledning har både norsk politi, internasjonalt politi og Norges Fotballforbund (NFF) blitt kontaktet og rådført. Disse undersøkelsene har imidlertid ikke gitt grunnlag for å konkludere med at  de med sikkerhet symboliserer nazistiske/høyreradikale holdninger, og utgjør dermed heller ikke juridisk grunnlag for sanksjoner/forbud. NFF har f.eks også valgt å tillate tilsvarende flagg på landskamper på Ullevål Stadion.

Denne «flaggsaken» har også medført en rekke debatter og ytringer på sosiale medier, rettet mot enkeltpersoner i supportermiljøet og delvis oss som klubb. Selv om vi setter særdeles lite pris på og tar sterk avstand fra karakteristikker som har blitt brukt om vår klubb har vi, med bakgrunn i ytringsfriheten, ikke et juridisk grunnlag for å utestenge enkeltpersoner fra våre arrangementer som følge av disse. Dette har vi også behørig sjekket ut med eksterne profesjonelle parter på området.

Problemstillingene nevnt overfor er ikke enestående for FFK/Fredrikstad, det er trender man også ser i supportermiljøer både andre steder i Norge og internasjonalt. Vi vil derfor fortsette å rådføre oss med profesjonelle parter framover slik at vi er oppdatert på de reglementer, retningslinjer og potensielle tiltak som er gjeldende, ikke minst for å kunne forebygge konflikter. Vi vil også fortsette vår dialog med de ulike supportergrupperingene, med det formål at politiske synspunkter kan legges til side på Fredrikstad Stadion  til fordel for et samlet og sterkt syngende supporterfelt som løfter oss opp og fram i 2023.

Jostein Lunde, på vegne av styret i FFK.

Annonse fra Obos-ligaen: