FFKs Utviklingsavdeling samarbeider med Olympiatoppen

I løpet av det siste året har det blitt knyttet tettere bånd mellom FFK og Olympiatoppen.

Olympiatoppen sitter på ekstremt mye kunnskap som vi som klubb må forsøke å utnytte oss bedre av. Vi har tidligere benyttet oss av Testlaben til Olympiatoppen som ligger ved HiØ, og det er også her vi nå har gjennomført et nytt prosjekt med følgende tittel: "Sammenligning av restitusjonstid etter styrketrening hos idrettsutøvere".

I dette prosjektet skal man se på hva restitusjonstiden er og om det er en forskjell etter to ulike typer styrketreninger. Det er vanlig at idrettsutøvere trener både maksstyrke og/eller powertrening, i tillegg til annen idrettsspesifikk trening og utholdenhetstrening. Hensikten er å få kunnskap om når en ny treningsøkt optimalt kan gjennomføres etter styrketrening. Dette er viktig for å kunne sikre optimal prestasjonsutvikling i forkant av kamper.

Prosjektet gjennomføres med opptil 10 fotballspillere som er knyttet til FFK G19, og det skal kjøres 2 økter i randomisert rekkefølge på øvelsene knebøy og beinpress ved bruk av keiser. Det skal tas blodprøver før treningsøktene og en rett etter. Deretter tas det blodprøver 24 og 48 timer etter øktene. Det blir tatt blodprøver av idrettsutøverne, hvor analyttene som skal analyseres er kreatin kinase, hematokritt, hemoglobin og hvite blodceller.

Counter movement jump (CMJ) er også en annen viktig øvelse som gjennomføres av idrettsutøverne for å se på hvordan restitusjonen blir påvirket.

Viktigheten av en robust fysikk i dagens fotball blir bare viktigere og viktigere med hyppigere kamper og intensiteten i kampene har økt. Målinger gjort på fotballspillere i høyere hastigheter over 19,8 km/t viser en økning på 29% fra 2015-2019. Derfor blir denne undersøkelsen på ungdom viktig i videre arbeid for å utvikle spillere til å nå øverste nivå i Norge.

Dette prosjektet er en studie som kan gi oss kunnskap om hvordan man kan oppnå optimal prestasjonsutvikling, noe som har potensiale for å bringe nyttig informasjon innen flere fagfelt inkludert idrett angående anatomi og fysiologi.

Prosjektdeltagerne har vært tre studenter ved HiØ. Både FFK og Olympiatoppen er veldig fornøyd med måten spillerne og studentene har gjennomført prosjektet på.

Konkret svar på prosjektet forventes mot slutten av mai.

Annonse fra Eliteserien: