FFK styrker satsingen!

FFK styrker den sportslige organisasjonen og frigjør midler til spillerbudsjettet.

Vendepunktet
For et år siden etablerte vi «Vendepunktet», klubbens prosess for å komme tilbake til norsk toppfotball. FFK skulle bygges fra bunn av med en klar identitet og kultur etter retningslinjene som var utarbeidet i Virksomhetsplanen.

På flere områder tok vi mange og viktige steg i 2018. Det er lagt et solid fundament for klubben i form av struktur, organisasjon, trenings- og utviklingskultur. Denne plattformen kan FFK bygge videre på i mange år.

Per-Mathias Høgmo ble ansatt 1. desember 2017 og har vært en særdeles viktig faktor for den raske oppbyggingen av klubbens kultur gjennom å få på plass en solid struktur og jobbe for profesjonalitet i organisasjonens alle ledd.  Allerede ved ansettelsen av Per-Mathias ble det lagt en plan for hvordan den fremtidige organisasjonen kunne og skulle se ut. Per Mathias innehar en unik kompetanse til å videreutvikle så vel enkeltindivider som lag. Denne kompetansen vil bli avgjørende for FFK sin organisasjonsutvikling på veien tilbake til å bli en klubb som er i stand til å etablere seg på det høyeste nivået i norsk fotball. Vi gjorde helt bevisst en sterk signering til trenerteamet i form av Bjørn Johansen, en hovedtrener i assistenttrener-rolle. Vi ønsket en mann med erfaring og tyngde nok til å kunne tre inn i en hovedtrenerrolle. Tiden er nå inne for å ta neste steg. Per Mathias Høgmo blir klubbens sportslige leder. Bjørn Johansen blir FFK sin hovedtrener.

- Samtidig som vi for første gang på mange år har god kontinuitet i det sportslige teamet og klubben for øvrig, spisser og styrker denne organisasjonsendringen utnyttelsen av den sportslige kompetansen og erfaringen i klubben. Per-Mathias har satt sitt tydelige preg på kultur, struktur og strategisk tenking i 2018, og vil i sin nye rolle følge opp fortsatt etterlevelse og videreutvikling av disse «bærebjelkene» i klubbens identitet i samarbeid med det øvrige sportslige teamet, administrasjonen og styret.

Gjennom en tydeligere definering og prioritering av rollen som Utviklingsansvarlig ønsker vi å sikre at den nevnte kulturen og strukturen også gjennomsyrer vår Utviklingsavdeling.

Styret har prioritert å få på plass en dedikert kapasitet til ett mer systematisk, kontinuerlig og langsiktig arbeid med spillerlogistikk, ett område som spiller en stadig viktigere og avgjørende rolle i den moderne fotballen både prestasjons-messig og økonomisk.
Forteller Jostein Lunde, styreleder FFK.

Ny organisasjon
Per-Mathias Høgmo vil fra 2019 gå over i rollen som Sportslig leder i FFK. Per-Mathias vil i tillegg til rollen i FFK også arbeide med forskning ved Universitetet i Tromsø og Oslo og derfor er rollen i 2019 på deltid.
Hans rolle vil bestå i å utvikle klubbens sportslige plattform, spillerlogistikk og troppsammensetning for a-lag sammen med Daglig leder og Hovedtrener, samt arbeide strategisk på overordnet nivå med den langsiktige utviklingen av klubben sammen med FFK styret. Han vil også naturlig ha en mentor - og sparringrolle med Bjørn, men også resten av klubbens trenere.

- Vi skal ta nye steg i 2019 og jeg mener at Bjørn som hovedtrener og jeg i en ny rolle skal kunne bidra til det. Jeg ser frem til å samarbeide tettere med klubbledelsen for å bygge FFK videre. Jeg har veldig tro på det prosjektet vi har startet og gleder meg til å jobbe videre med det. Forteller Per-Mathias Høgmo.

Bjørn Johansen tar over som Hovedtrener i FFK. Han har gjennom hele 2018 hatt en fremtredende rolle i trenerteamet til Per-Mathias, og har imponert med sitt engasjement på feltet og faglige styrke. Med sin lange erfaring som spiller på toppnivå og flere år som hovedtrener i Postnord-ligaen er Bjørn en ideell person til å videreføre og videreutvikle prosjektet som ble igangsatt for et drøyt år siden.  

- Jeg er klar! Jeg gleder meg til å ta fatt på det som må være en av de mest spennende oppdrag i norsk fotball. Å få lov til å jobbe i en tradisjonsrik klubb som Fredrikstad er noe alle fotballfolk drømmer om. Det som gjør det virkelig spennende er at klubben tør å tenke langsiktig. Ved å fortsette det arbeidet som ble startet under Per Mathias ledelse mener jeg vi er på rett vei. Dette betyr at arbeidssystematikken i hverdagen videreføres. Vi var i sesongen 2018 ikke dyktige nok i det offensive spillet. Vi scoret rett og slett for lite mål. Offensive relasjoner kommer til å være et stort fokus i treningsarbeidet inn mot sesongen 2019. Mange gleder seg til jul, inkludert meg selv. Men aller mest gleder jeg meg til oppstart 7. januar 2019. Forteller Bjørn Johansen.

For øvrig fortsetter Magnus Meling som Spillerutvikler, analyseansvarlig og Wang-trener, mens Samuel Dirscher fortsetter som keepertrener for både senior og ungdom, samt på Wang.

Aleksander Olsen går over i rollen som Faglig ansvarlig for Utviklingsavdelingen. Aleksander har med sin erfaring fra mange år i en av Norges fremste utviklingsklubber, Vålerenga, opparbeidet seg stor kompetanse for utvikling av unge spillere. Han vil i samarbeid med Per-Mathias jobbe med å videreutvikle strukturen i Utviklingsavdelingen og sørge for implementering og etterlevelse av FFK sitt gode og anerkjente planverk for utviklingsarbeidet.

Sportslig ledergruppe
Den sportslige organiseringen av klubben vil fortsatt være styrt av den sportslige ledergruppen som gjennom ukentlige møter samkjører driften av klubben på sportslig plan etter den vedtatte planen som foreligger.
Flere ganger årlig utvides disse møtene til å også ha med styreleder og sportslig leder i styret.
- De sportslige ledermøtene er gode for oss. Det samler klubbens ledere på sport rundt bordet hver uke og sørger for god planlegging og gjennomføring uke for uke. Det er hektiske uker for mange og treningstider og kamptidspunkter varierer, derfor er det fint å ha et fast jevnlig møtepunkt hvor vi sørger for å holde oss samlet og på riktig kurs tvers gjennom hele klubben. Forteller Joacim Heier.

Økte midler til spillerbudsjettet
Denne omorganiseringen frigjør også betydelige midler som vil prioriteres til å styrke spillerbudsjettet. Den sportslige ledelsen i klubben er tydelige på at kvalitet i spillertropp og treningshverdag er en vesentlig faktor for sportslig suksess i 2019, og sammen med den gode plattformen av trenings- og prestasjonskultur vil mye ligge til rette for å oppnå den klare målsetningen for 2019, nemlig opprykk til OBOS-ligaen.

- Denne organisasjonsendringer styrker klubben og gir oss en enda bedre plattform i 2019. Vi har et solid fundament rundt a-laget og nå får vi lagt mer ressurser i spillerlogistikk og organisasjonsutvikling i klubben for øvrig både kort- og langsiktig. I tillegg så får vi også muligheten til å styrke spillertroppen ytterligere gjennom frigjorte midler i spillerbudsjettet. Det er ingen tvil om at den treningskvaliteten vi hadde etter sommerpausen var med på å løfte både enkeltspillere, gruppa og laget. Alt i alt gir det utslag i kampene og det er den kvaliteten i hverdagen vi søker å ha allerede fra starten av året i 2019. Sier Joacim Heier. 

Overskudd og styrket egenkapital
2018 går raskt mot slutten, og da er også regnskapsåret snart omme.
Starten på 2018 var krevende med tanke på nedrykket i 2017 og den store omstillingen klubben måtte gjennom økonomisk. Flere nedskaleringer hadde ikke full effekt før langt inn i 2018, og sammen med en skjev fordeling av hjemmekamper i serien, endte vi dessverre og noe unødvendig i rød sone i NFF sin økonomirapport.

På årsbasis ender derimot 2018 godt med et driftsoverskudd på nærmere 100.000, det 5. året på rad med overskudd for klubben.
I tillegg er FFK Sport AS, som har vært inaktivt i flere år, avhendet med den effekt at klubben blir tilført over 200.000,- i egenkapital. Det gjør at FFK starter 2019 med blanke ark, gjeldfrie og med over 2 millioner i egenkapital.

Nå ser vi frem mot et spennende 2019 sammen med alle våre samarbeidspartnere, medlemmer, supportere, frivillige, ansatte, trenere og spillere!

Annonse fra Eliteserien: