FFK søker ny Toppspillerutvikler

Som Toppspillerutvikler i Fredrikstad Fotballklubb er jobben din å legge til rette for at klubbens fremste talenter når sitt potensial!

Spillerutvikling er en sentral del av FFK sin langsiktige strategi, vi ønsker å se flere Fredrikstad-gutter og Østfoldinger i Norsk toppfotball! Over flere år har FFK stadig styrket satsingen på egen utviklingsavdeling, og nå søker vi en ny dyktig person til å arbeide med de fremste talentene i egen klubb. 

Som Toppspillerutvikler er hovedoppgaven å legge til rette for at klubbens fremste talenter når sitt potensial. Du vil ha ansvaret for oppfølgingen av en rekke spennende spillere fra Utviklingsavdelingen og opp på A-laget, og delta i treninger med både lagene i Utviklingsavdelingen og A-laget.   

Hvem er du?

 • Du er engasjert og dyktig på feltet, og brenner for å skape utvikling hos den enkelte spiller.
 • Du er strukturert og grundig, har stor gjennomføringskraft og leverer som avtalt.
 • Du er med positivitet og godt humør, med på å skape et godt arbeids- og utviklingsmiljø, med stor vilje til å lære og dele kunnskap.
 • Du vet at det å ha høye ambisjoner om utvikling og gode prestasjoner, krever at vi jobber mye og når det trengs.

Toppspillerutviklers arbeidsområder:

 • Utvikle og følge opp klubbens fremtidige toppspillere på guttesiden i alderen 15-20 år. 
 • Lage og følge opp individuelle utviklingsplaner for de fremste spillerne.
 • Kartlegge og tilpasse totalbelastning for den enkelte spiller.
 • Jobbe med utviklingsmål på treningsfeltet og ukentlig anvende tilgjengelig teknologi (videoanalyse/Hudl/XPS) for optimal utvikling for spilleren.
 • Være trener på feltet der spillerens hverdag er; både fellestrening med lagene og individuell trening.
 • Være trener 3 ganger pr. uke ved Wang Toppidrett VGS, hvor de fleste av spillerne går på skole.
 • Arbeide for å øke kvaliteten i klubbens utviklingsarbeid, i tråd med klubbens etablerte strategiplan/sportsplan/spillmodell og akademiklassifiseringen.
 • Etablere et godt samarbeid med NFFs landslagstrenere og spillerutvikler i krets, og følge opp spillere i disse systemene.
 • Bidra til systemutvikling og etablering av rutiner omkring spillerlogistikk/rekruttering til Utviklingsavdelingen.
 • Bidra til systemutvikling og etablering av rutiner for bruk av video og utvikling av rollekartotek.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra spillerutvikling på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • Minimum UEFA-A lisens

Stillingen er en engasjementstilling i 100%.Stillingen rapporterer til utviklingsleder. Det vil utarbeides egen stillingsinstruks. Tilholdssted er Fredrikstad Stadion. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet samt kvelds- og helgearbeid.

Søknadsfrist: 31.oktober 2022
Tiltredelse: 1. januar 2023
Lønn: Etter avtale

Søknad med CV sendes til Fredrikstad Fotballklubb v/utviklingsleder Magnus Pettersen, [email protected]

Annonse fra Eliteserien: