FFK søker fysisk trener

FFK skal styrke det fysiske teamet inn mot sesongen 2024, er du vår nye fysiske trener?

Annonse:

Flytte grensene

FFK har bygd opp en sterk treningskultur, men vi skal bli enda bedre. Nå skal det fysiske og medisinske teamet rundt klubbens a-lag forsterker ytterligere, derfor søker vi etter en ny fysisk trener. 

Vi søker nå etter en fysisk trener som kan gå inn i et trenerteam hvor ambisjonen er å ha landets ledende treningsmiljø. Vi ønsker å trene mest, med høyest kvalitet, presisjon og intensitet. Som vår neste fysiske trener må du ønske å flytte grensene for fysisk trening innen fotball. Kan dette være deg?   

Om stillingen

Du får følgende primære arbeidsområder i stillingen:

 • Ansvarlig for spillernes fysiske utvikling innen det fotballfysiologiske, særskilt utholdenhet og hurtighet.
 • Ansvarlig for innsamling og rapportering av GPS-data. 
 • Ansvarlig for gjennomføring av testbatteri, i samarbeid med øvrige fysiske trenerteam.
 • Samarbeide med det fysiske og medisinske trenerteamet for å optimalisere spillernes individuelle utvikling i alle områder innen de fysiske parameter. 

Kvalifikasjoner:

 • Idrettsfysiologisk og treningsrelatert utdannelse.
 • Kunnskap og erfaring med å jobbe med GPS-data.
 • Evne til å jobbe med fotballfaglig tilnærming inn i det øvrige trenerteamet.
 • Erfaring fra toppfotball eller annen toppidrett er en fordel.
 • Gode skriftlige og muntlige egenskaper i norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper.

Egenskaper:

 • Evne til å stille høye krav og motivere spillerne.
 • Strukturert, selvgående og ambisiøs.
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibel.
 • Gode samarbeidsevner.

Hva kan vi tilby:

 • Et drivende og engasjert miljø.
 • Norges flotteste by å bo i!
 • Lønn etter avtale.

Stillingen er krever stor arbeidskapasitet og fleksibilitet. Du må være fremoverrettet, alltid jage utvikling for dine ansvarsområder og trives i en hektisk og kravstor hverdag. 

Stillingen tilhører trenerteamet for a-laget, som ledes av hovedtrener. 
Søknad med CV sendes til Joacim Heier: joacim.heier@fredrikstadfk.no

Oppstart: Fortrinnsvis 1. januar, eller etter avtale.

*** 
 

Pushing the limits

FFK have build up a strong culture for training hard, and we want to be even better. Both the physaical and medical team within the clubs first team will be strengthen before the 2024 season. 

FFK is searching for a physical coach that can contribute in a coaching staff that wants to build Norways best training environment. We want to train with the highest quality, precision and intensity. As our new physical coach you will have to want to push the limits for physical training in football. Could this be you? 

About the position:

You will have the following responsibilities.

 • Responsible for the players physical development, especially stamina and speed.
 • Responsible for GPS-data.
 • Responsible for testing, in cooperation with the other physical coaching staff.
 • Cooperate with the other pysical and medical staff to optimize each players individual physical development. 

Qualification:

 • Sports physiology and training related education.
 • Knowledge and experience with GPS-data.
 • Ability to work with a football approach with the rest of the coaching staff.
 • Experience from top football or other sports is desirable.
 • Good communication skills.
 • Good IT-knowledge

Skills:

 • Ability to set high demands and motivate the players. 
 • Structured, driven and ambitious.
 • Strong work capasity.
 • Good cooperation skills

What we can offer:

 • An ambitious and driven environment.
 • A great city to live in!

The position demands a strong work capacity and flexibilty. You have to be driven and always want to improve the areas you are responsible for. 

The position belongs to the coacing staff for the first team, under the leadership of the Head coach. Applications to Sporting Dorector Joacim Heier: [email protected]

Startup: Preferably 1st January 2024.

Annonse fra Eliteserien: