FFK permitterer

FFK har dessverre måttet gå til det skrittet å permittere flere ansatte som følge av situasjonen forårsaket av det pågående koronautbruddet.

Administrasjon og trenere
Koronautbruddet har snudd samfunnet på hodet og satt hele Norge i en unntakstilstand. Fotballen er også hardt rammet med full stans i all aktivitet og betydelig nedbremsing i inntekter. Med utviklingen de siste dager har FFK som mange andre sett seg nødt til å gjennomføre permitteringer, dette vil i første rekke gå utover dyktige ansatte i administrasjonen og trenerapparatene.

- Vi har hatt god dialog med alle i FFK de siste dagene og midt oppi alt det negative er det gledelig å oppleve det samholdet som er i FFK nå. De som har mottatt permitteringsvarsel har alle vist stor forståelse og flere av de har nærmest vært pådrivere for at klubben skulle gå den veien, slik at vi gjør det vi kan for å sikre driften i det lange løp. Forteller Joacim Heier.

Alle i administrasjonen og samtlige trenere har mottatt permitteringsvarsel, flere av de er permittert gradert for å opprettholde en liten stillingsprosent til de mange oppgaver som fortsatt vil være i hverdagen.

- Det kommer til å være mange oppgaver fremover for nærmest alle som er permittert, flere har også oppgaver på Wang i perioden som kommer. Derfor har vi vært opptatt av å beholde noe ressurser i arbeid, også slik at vi ikke misbruker velferdssystemet. Jeg er helt sikkert på at alle tilknyttet FFK hadde lagt ned masse tid og innsats uansett, men det ville ikke vært riktig å spekulere i. Samtidig håper vi selvsagt at denne uoversiktlige situasjonen blir så kortvarig som mulig og at vi kan returnere til vanlig arbeid og fotball så fort som mulig. Fortsetter Heier.

Ikke spillergruppen
FFK velger å ikke permittere spillergruppen til a-laget enn så lenge. Dette er begrunnet i både at gruppen i følge gjeldende tidsperspektiv fra NFF snart skal gjenoppta fellestrening, men også på grunn av mange av spillere ikke ville kvalifisere for dagpenger.

- Vi har stor variasjon i spillertroppen. Mange av de tjener for lite til å motta dagpenger og mange er studenter, slik at de ikke ikke kan motta dagpenger. I tillegg er flere sykemeldte, på vei tilbake fra skader. Derfor velger vi å skjerme a-troppen og på den måten behandle alle likt. På sikt kan vi selvsagt ikke utelukke permitteringer for de også, det avgjørende blir tidsplanen for fellestreninger og seriestart. Også når det kommer til spillerne er det på sin plass med masse skryt for måten de håndterer dette med en vanvittig treningsvilje, fokus på det de kan gjøre noe med og en stor forståelsen for klubbens situasjon. Avslutter Heier.

Sammen er vi sterke!

Annonse fra Obos-ligaen: