Bypakke Nedre Glomma og HjemJobbHjem blir med på fotballfest

Sykle til kamp - Kom gratis inn
Det blir fotballfest på Stadion d. 14. aug. kl. 15.00 når vi møter Ranheim. Bypakke Nedre Glomma og HjemJobbHjem blir med på festen, og tilbyr alle som tar sykkelen til Stadion gratis inngang. 

Det blir sykkelparkering ved park området ved inngang 5. Her venter vi på deg og du får utdelt billett til kampen. Dere benytter inngang 5 og sitter på felt M, noen av Stadions beste plasser! 

Ved sykkelparkeringen vil det også være aktiviteter for store og små. Man kan spille füssball og sykle sin egen smoothie. Som om ikke det var nok, kan du også få din sykkel sjekket for utbedringer av egen sykkelreparatør, mens du ser på fotballkamp. Det vil også være vakter ved sykkelparkeringen som sørger for at din sykkel er trygg, mens du nyter fotballkampen.   

Hvem er Bypakke Nedre Glomma?
Bypakke Nedre Glomma jobber under parolen: "Sammen skaper vi bedre byer"
De jobber for å skape bedre bymiljø og et mer miljøvennlig transportsystem i Nedre Glomma. Gjennom å satse på kollektivtransport, sykkel og gange, jobber de for at vi, i vår region, kan reise effektivt og miljøvennlig.

Les mer om Bypakke Nedre Glomma i lenken under:
Bypakke Nedre Glomma

Hvem er HjemJobbHjem?
HjemJobbHjem er en grønn mobilitetsordning for bedrifter i Nedre Glomma-regionen. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb.

- Gjennom felles innsats kan vi sørge for litt renere luft og et bedre bymiljø i Fredrikstad. For å skape en mer bærekraftig framtid, må vi alle sammen endre på noen av vanene våre. En av de viktigste vanene vi kan klare å endre raskt, er det å reise annerledes. Færre er nødt til kjøre på bensin og diesel, og flere må reise kollektivt, sykle eller gå. Dette krever en felles innsats. (HjemJobbHjem sine hjemmesider)

HjemJobbHjem-ordningen når ikke bare ut til noen få entusiaster, men er satt sammen for å inkludere alle. Vi har alle ulik terskel for å prøve noe nytt, og for å endre vanene våre.
Med HjemJobbHjem er det mulig for alle ansatte i en medlemsbedrift å teste ut ulike ting, for eksempel knyttet til sykling eller rabatt på månedskort, samt andre motiverende tiltak for å senke terskelen for endring.

HjemJobbHjem er en del av Bypakke Nedre Glomma, og driftes av INSPIRIA science center.

Les mer om HjemJobbHjem i lenken under:
HjemJobbHjem


100 kroner på flere felt!
I midten av august er det meste av ferier unnagjort. Skole, idrett og andre aktiviteter starter opp igjen, og søndag 14. august ønsker vi å se et stappet Fredrikstad Stadion ut av feriemodusen! 

Vi senker prisene på 4 av feltene på Stadion. På A, E, L og Q koster billetten kun 100 kroner! 

Billetter kjøper du i FFK Appen eller her: Billetter FFK - Ranheim

50 kroner på Sørsia!
På OBOS tribunen er det Sørsia som regjerer, og FOR en deilig sesong dem har levert!
På Sørsia koster det kun 50 kroner pr. billett, som du kjøper du i FFK Appen eller her: Billetter FFK - Ranheimm

Vi gleder oss til å se deg på kamp!

Annonse fra Obos-ligaen: