Bravida forlenger avtalen

Bravida har vært god samarbeidspartner i flere sesonger, de vil fortsatt være med og har skrevet under ny avtale med FFK.

"Bravida er opptatt av å være tilstede og gi sin støtte til  lag og foreninger i nedre Glommaregion.

Bravida er synlig på de fleste arenaer og ikke minst på Fredrikstad Stadion, og vi vil fortsatt være en synlig partner for idretten og kulturlivet i Fredrikstad" sier Bent Lislerud.

Vi i FFK gleder oss til ny og spennende sesong sammen med Bravida!

Annonse fra Obos-ligaen: