Årsmøtet gjennomføres

Årsmøtet vil gjennomføres som planlagt 18. mars, men medlemsmøtet som normalt følger Årsmøtet blir utsatt.

Årsmøtet 18. mars blir noe redusert grunnet smitterisikoen av Koronaviruset. Medlemsmøtet som stod på planen i etterkant av Årsmøtet utsettes til en senere anledning. 

Årsmøtet åpner klokka 18:00. 

Dagsorden er som følger:

Sak 1. Konstituering

• Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
• Velge dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
• Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2. Styrets årsmelding, årsrapport fra sport og årsrapport fra gruppene

Sak 3. Regnskap

Sak 4. Innkomne saker

Sak 5. Budsjett

Sak 6. Organisasjonsplan

Sak 7. Valg av revisor

Årsmøtedokumentet kan du lese her: Årsmøtedokument 2019

 

Annonse fra Obos-ligaen: