Årsmøtedokumentene er klare til Årsmøte 15. mars

Onsdag 15. mars kl. 18:00 er det Årsmøte og Medlemsmøte på Stadion, nå kan du lese Årsmøtedokumentet for 2022.

Overskudd - igjen!
Regnskapet for 2022 viser igjen, gledelig, at FFK nok en gang går i overskudd. Fortsatt er det beskjedne summer, men stabiliteten i 9 år på rad med balanse eller overskudd, det skal ingen ta fra FFK. Resultatet i 2022 endte på 195.000. Det betyr at egenkapitalen igjen øker noe og er nå på litt over 2.9 millioner.

Øker budsjettet
I 2023 gjør FFK et nytt byks i økonomien. På 3 år er omsetningen nærmest doblet, og i 2023 øker budsjettet til 45 millioner, opp fra en totalt omsetning på 39 millioner i 2022. Noe av økningen skyldes en ny medieavtale. Som kjent har TV2 overtatt rettighetene til Norsk fotball, og selv om majoriteten av pengene går til Eliteserien, er det også en økning for klubbene i OBOS-ligaen. I tillegg legges det opp til økte markedsinntekter, mens budsjettet for billettintekter ligger på tilsvarende nivå som i 2022. 

Regnskap 2022, beretninger 2022 og budsjett for 2023 er blant tingene du kan lese i Årsmøtedokumentet. Det leser du her: Årsmøtedokument 2022

Dagsorden

Sak 1. Konstituering

• Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
• Velge dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
• Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2. Styrets årsmelding, årsrapport fra sport og årsrapport fra gruppene

Sak 3. Regnskap 2022

Sak 4. Innkomne saker

Sak 5. Budsjett 2023

Sak 6. Organisasjonsplan

Sak 7. Valg av revisor

Sak 8. Utdeling av spillermedaljer

Medlemsmøte
I etterkant av Årsmøtet er det medlemsmøte med følgende agenda:

- Orientering fra Daglig leder.
- Orientering fra Sportssjef.
- Orientering fra Hovedtrener A-lag.
- Orientering fra Utviklingsansvarlig. 
- Utdeling av Årets Medlem 2022.
- Utdeling av Årets Spiller 2022.
- Utdeling av Årets Unge Spiller 2022.

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 08.03.2023, oppdatert: 13.03.2023
Skrevet av: Fredrikstad FK