Årsmøte_Klubbe

Årsmøtedokument - Ekstraordinært Årsmøte Valg 2023

Onsdag 15. november er det ekstraordinært årsmøte - valg, med påfølgende medlemsmøte. Årsmøtedokumentet kan du lese her, med valgkomiteens innstilling til FFK Styret for 2024.

Fra og med 2018 ble det besluttet å gjennomføre valg i månedsskifte november/desember. Dette skjer formelt gjennom et ekstraordinært Årsmøte, mens ordinært Årsmøte gjennomføres som normalt i mars hvert år.

Etter Årsmøtet vil det som seg hør og bør bli gjennomført et medlemsmøte. Da kan du høre siste nytt fra hele klubben og stille spørsmål til både ledere og trenere!

Alle medlemmer i FFK er invitert og møtet gjennomføres hos FSE (VIP restauranten) på Fredrikstad stadion onsdag 15. november klokka 18:00.

Her kan du lese årsmøtedokumentet: Årsmøtedokument - Ekstraordinært Årsmøte Valg

Dagsorden - Ekstraordinært Årsmøte
Sak 1. Konstituering
- Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
- Velge dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen.
- Godkjenning av  stemmeberettigede.

Sak 2. Fastsette medlemskontingent

Sak 3. Valg

Medlemsmøte
Etter Årsmøtets avslutning avholdes et medlemsmøte med følgende saker:

- Status for FFK v/ Espen Engebretsen
- Status for FFK Sport v/ Joacim Heier
- Status for FFK A-lag v/ Mikkjal Thomassen
- Status for FFK Utviklingsavdeling v/ Magnus Pettersen
- Eventuelt/Spørsmål

Annonse fra Eliteserien:
Publisert: 07.11.2023, oppdatert: 09.11.2023
Skrevet av: Fredrikstad FK