ÅRSMØTE - VALG 2020

For tredje året på rad er det klart for ekstraordinært Årsmøte med valg i slutten av november. Onsdag 25.11 klokka 18:00 er tidspunktet du skal notere deg!

Fra og med 2018 ble det besluttet å gjennomføre valg i månedskifte november/desember. Dette skjer formelt gjennom et ekstraordinært Årsmøte, mens ordinært Årsmøte gjennomføres som normalt i mars 2021.

Etter Årsmøtet er ferdig vil det som seg hør og bør bli gjennomført et medlemsmøte.

Alle medlemmer i FFK er invitert og møtet gjennomføres hos FSE på Fredrikstad stadion onsdag 25. november klokka 18:00.

Dagsorden
Sak 1. Konstituering
- Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
- Velge dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen.
- Godkjenning av  stemmeberettigede.

Sak 2. Fastsette medlemskontingent

Sak 3. Opphør/nedleggelse av Lovkomiteen

Sak 4: Valg av revisor

Sak 5. Valg

Det ekstraordinære årsmøtet avsluttes med overrekkelse av utmerkelser/medaljer fra Medaljerådet. 

Medlemsmøte
Etter Årsmøtets avslutning avholdes et kort medlemsmøte med følgende saker:

- Status for FFK Styret v/ Jostein Lunde 
- Status for FFK v/ Joacim Heier
- Status for FFK A-lag v/ Bjørn Johansen
- Status for FFK Utviklingsavdeling v/ Magnus Pettersen
- Status for FFK Kvinner v/ Tor Henning Holvik
- Eventuelt/Spørsmål

Annonse fra Obos-ligaen: