Årsmøte 2016

ÅRSMØTE - VALG 2019

For andre året på rad er det klart for ekstraordinært Årsmøte med valg i slutten av november. Onsdag 27.11 klokka 18:00 er tidspunktet du skal notere deg!

Fra og med 2018 ble det besluttet å gjennomføre valg i månedskifte november/desember. Dette skjer formelt gjennom et ekstraordinært Årsmøte, mens ordinært Årsmøte gjennomføres som normalt i mars 2020.

Etter Årsmøtet er ferdig vil det som seg hør og bør bli gjennomført et medlemsmøte.

Dagsorden
Sak 1. Konstituering
- Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
- Velge dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen.
- Godkjenning av  stemmeberettigede.

Sak 2. Forslag til endrede statutter for Medaljerådet

Sak 3. Forslag til endring i organisasjonsplan

Sak 4. Valg

Medlemsmøte
Etter Årsmøtets avslutning avholdes et kort medlemsmøte med følgende saker:

- Innlegg fra Styreleder, Daglig leder, Sportslig leder og Utviklingsansvarlig om sesongen 2019 og inngangen 2020.
- Kvinnefotballens første år i FFK.
- Eventuelt.

Annonse fra Obos-ligaen: