Årsmøte 11 juni

Det innkalles med dette til årsmøte torsdag 11. juni klokka 1800.

Årsmøte for 2019 skulle opprinnelig vært avholdt 18. mars, men ble som kjent utsatt på ubestemt tid grunnet korona-pandemien. Nå er ny dato for Årsmøtet satt, torsdag 11. juni er datoen å krysse av i kalenderen.

Det er foreløpig ikke avklart om møtet gjennomføres fysisk, digitalt eller en kombinasjon av begge deler. Dette vil vi komme tilbake til i god tid innen møtet.

Fullstendig saksliste publiseres på hjemmesiden en uke før Årsmøtet avholdes.

Dagsorden er som følger:

Sak 1. Konstituering

• Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
• Velge dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
• Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2. Styrets årsmelding, årsrapport fra sport og årsrapport fra gruppene

Sak 3. Regnskap

Sak 4. Innkomne saker

Sak 5. Budsjett

Sak 6. Organisasjonsplan

Sak 7. Valg av revisor


Medlemsmøte
I etterkant av Årsmøtet er det medlemsmøte med følgende agenda:

- Orientering fra Daglig leder
- Orientering fra Hovedtrener A-lag
- Orientering fra Utviklingsansvarlig inkl. Kvinneavd. 
- Utdeling av Årets Medlem 2019


Velkommen!
Sportslig hilsen Styret.

Annonse fra Obos-ligaen: