Akkreditering og presseinfo

Annonse:

Akkreditering presse

Alle som ønsker adgang til pressetribunen for å gjøre en jobb på Fredrikstad stadion i forbindelse med våre hjemmekamper i serie og cup, skal søke om akkreditering på forhånd. Det er felles frist på alle norske Fotball-arenaer mtp akkredittering, og den er senest 4 dager før aktuell kamp.

Du akkrediterer deg i Google-skjema ved å klikke her!

Vi har som hovedprinsipp å prioritere medlemmer av NSF (Norske Sportsjournalisters Forbund) og PK (Pressefotografens Klubb) når det gjelder akkrediteringer på Fredrikstad stadion.

Freelansjournalister og -fotografer gis ikke tilgang til arenaen uten at de er her på vegne av en oppdragsgiver.

Generell info

Fredrikstad Fotballklubb ønsker å legge forholdene best mulig til rette for de ulike mediene som besøker Fredrikstad stadion.

Ved ankomst Fredrikstad stadion kampdag vil presse bli henvist til presserommet etter akkreditering. Selve akkrediteringen skjer midt på langsiden ved restaurant-inngangen på Værste-tribunen. Fotografer og andre som ønsker tilgang tilgang til indre bane vil bli utstyrt med fotovest. For utlevering av fotovest kreves pressekort som depositum.

I presserommet vil det være enkel servering av kaffe, mineralvann og noe å bite i. Her vil også lagoppstillinger og kampprogram bli gjort tilgjengelig ca 75 minutter før avspark.

Under kamp er det avsatt plasser til skrivende presse øverst på hovedtribunen (32 plasser), og plasser til TV/Radio i mediebodene over hovedtribunen.

Hvem kan akkreditere seg?

Kun mediafolk på jobb får akkreditering. Studenter og skoleelever kan ikke automatisk regne med å få akkreditering. Journalister og fotografer som ikke har noen oppdragsgiver har normalt sett heller ikke adgang. Vi ber derfor om presisering av hvem du jobber for når søknad sendes. Dersom det blir fullt vil vi følge anbefalinger fra NFF/NSF om å prioritere de avisene, radio- og TV-stasjonene som følger FFK jevnlig.
NB! Akkrediteringen er personlig og gjelder kun for deg. Familiemedlemmer, venner eller andre som er i ditt følge må medbringe ordinær, betalt billett for å få adgang på arenaen.

Nettilgang

På Fredrikstad stadion er det trådløs dekning for pressen - både i presserommet i 2. etasje og på presseplassene på tribunen. Informasjon om pålogging til dette nettet er printet på akkrediteringskortet.

På presseplassene på tribunen (16 x 2 stk) er det stikkontakt for oppladning av PC, fotoapparat og annet utstyr.

Rettigheter for TV og radio

TV-selskapet som representerer kjøperne av senderettighetene for levende bilder slik Medieavtalen beskriver innehar eksklusive rettigheter for visning av levende bilder på Fredrikstad stadion. Det er kun rettighetshavere som får medbringe TV-/videokamera inn på Fredrikstad stadion. Egne akkrediteringsrutiner gjelder. Ikke-rettighetshavende TV-medier som innvilges akkreditering kan bli bedt om å levere inn kamera ved ankomst til Stadion og få dette utlevert etter kampslutt. Opptak og intervjuer etter kamp tillates for ikke-rettighetshavere i Mixed zone eller på pressekonferanse.

Fribilletter for pressefolk

I henhold til avtale mellom Norske Sportsjournalisters Forbund (NSF) og Norges Idrettsforbund, vil gyldig pressekort fra NSF gi én fribillett til samtlige arrangementer. Fribilletten bestilles i dette eget skjema mellom 7 og 5 dager før kamp . Vi gjør oppmerksom på at fribilletten er personlig og ikke kan overdras. Pressefolk som ber om fribillett etter fristens utløp vil ikke få plass.

For pressefotografer:

Fotosonene på Fredrikstad stadion er på kortsidene bak begge målene. For å komme til og fra banen benyttes egen utgang i hjørnene.

Spillertunellen skal ikke benyttes, verken av fotografer eller skrivende presse. Følg oppfordringen i Mediamanualen om ikke å gå inn på spillebanen verken før, under eller etter kamp.

Vedrørende filmopptak

Dersom supportere eller eksterne prod.selskaper m.fl.ønsker å filme supportere på tribunen så må dette søkes om ved en skriftlig beskrivelse av hva slags filmprosjekt det er snakk om. Arkivretten forvalter NTF/NFF - det betyr at dersom man får ja til filming av supportere i en aktuell kamp - skal ikke bildene brukes utover avtalt formål. I utgangspunktet skal eventuell filming skje fra ENG-sone bak mål.

Vær ute i GOD TID med en slik henvendelse!

Annonse fra Eliteserien: