FFK - Ull/Kisa 5-1 august 2016

Dette er FFK 2019 - 2023

"Dette er FFK 2019 - 2023" er klubbens virksomhetsplan. Siste versjon er versjon 3.0 og ble presentert ved FFK sitt Årsmøte i 2019.

Prosessen med å produsere en felles Virksomhetsplan for FFFK startet våren 2017. 
Versjon 1.0 var ferdig høsten 2017, mens versjon 2.0 var klar til Årsmøtet i mars 2018. 

Styret i FFK har vedtatt en selvpålagt evaluering halvårelig og revidering årlig av Virksomhetsplanen, slik at hvert Årsmøte skal det presenteres en ny versjon av Virksomhetsplanen. 
Versjon 3.0 ble derfor presentert på Årsmøtet 7. mars 2019. 

Planen tar for seg hele FFK og skal gi en klar føring på hvordan klubben skal være og hvilken retning vi skal utvikle oss. 
Virksomhetsplanen er produsert, evaluert og revidert gjennom grundige prosesser hvor hele klubben involveres. 

Les den i sin helhet her:

Virksomhetsplan 3.0 (2019 - 2023)

Sammen er vi sterke!

Annonse fra Obos-ligaen: