FFK - Ull/Kisa 5-1 august 2016

Dette er FFK 2020 - 2024

"Dette er FFK 2020 - 2024" er klubbens virksomhetsplan. Siste versjon er versjon 3.0 og ble presentert ved FFK sitt Årsmøte i 2020.

Prosessen med å produsere en felles Virksomhetsplan for FFFK startet våren 2017. 
Versjon 1.0 var ferdig høsten 2017, mens versjon 2.0 var klar til Årsmøtet i mars 2018. 

Styret i FFK har vedtatt en selvpålagt evaluering halvårelig og revidering årlig av Virksomhetsplanen, slik at hvert Årsmøte skal det presenteres en ny versjon av Virksomhetsplanen. Versjon 4.0 var derfor klar til Årsmøtet i 2020. 

Planen tar for seg hele FFK og skal gi en klar føring på hvordan klubben skal være og hvilken retning vi skal utvikle oss. 
Virksomhetsplanen er produsert, evaluert og revidert gjennom grundige prosesser hvor hele klubben involveres. 

Les den i sin helhet her:

Virksomhetsplan 2020 - 2024

Sammen er vi sterke!

Annonse fra Obos-ligaen: