Nemanja Peric
Medisinsk apparat

Profil

Jørn Pedersen er en del av det medisinske apparatet og er klubblege på FFKs hjemmekamper. Han driver til daglig Helseklinikken på Ørebekk.