49
Gentijana Haugland
Angrepsspiller
Nasjonalitet
Norsk