Vårt verdigrunnlag

Dette er Fredikstad Fotballklubbs verdigrunnlag, senest oppdatert 2013.

Klubben (FFK-kulturen) skal forbindes med følgende tre hovedverdier: 

Utvikling, kontinuerlig utvikling for å bedre de sportslige prestasjonene, økonomien og ledelsen

Ryddighet i all sin framferd og alle sine disposisjoner

Inkluderende i samvær med distriktets innbyggere, foreninger, bedrifter og andre

 Vi har videre definert noen sentrale stikkord for FFK-kulturen:

FFK-kulturen vil bli virkeliggjort ved at alle som representerer klubben (spillere og øvrige ansatte, tillitsvalgte og frivillige) forholder seg til nedenstående verdier:

-Utviklende, vi skal alltid søke å bli bedre på alle deler av klubbens virksomhet. Dette gjelder de sportslige prestasjonene, økonomi og administrative funksjoner.

-Ryddige, vi opptrer ærlig og etterrettelig slik at alle kan stole på oss og gir oss tillit. Vi respekterer og overholder alltid inngåtte avtaler og kontrakter

-Inkluderende, vi er åpne og vennlige og inviterer alle til å delta i klubbens relevante aktiviteter

-Lover og regler, vi følger alltid de lover og regler som gjelder i samfunnet, NFF, NTF, klubben og andre relevante institusjoner

-Oppsnakk, vi snakker alltid positivt om hverandre i og utenfor klubben. Vi hjelper og støtter hverandre for å gjennomføre klubbens planer og oppnå dens mål.

-Økonomi, vi påtar oss ikke økonomiske forpliktelser vi ikke er sikre på å kunne innfri og vi opptrer alltid ryddig i økonomiske forhold. Budsjetter og planer skal følges og ingen må foreta disposisjoner utover gitte fullmakter.

-Tilgjenglighet, som ansatt eller tillitsvalgt skal vi være tilgjenglige for publikum, presse og andre som viser interesse for klubben. Hver enkelt må dog kun uttale seg om generelle forhold eller det vedkommende er gitt myndighet til å uttale seg om.

-Konfidensialitet, ansatte, tillitsvalgte eller frivillige må ikke videreformidle konfidensiell informasjon til utenforstående

-Diskriminering, det er nulltoleranse for diskriminering enten det gjelder hudfarge, kjønn, alder eller seksuell legning. Rasistiske tilrop eller handlinger skal ikke forekomme på eller utenfor banen av personer assosiert med klubben

-Alkohol, normal møtevirksomhet eller ulike tilstelninger på dag og kveldstid skal generelt foregå uten alkoholservering. På arrangement der det er normalt å servere alkohol skal det utvises måtehold og personer som representerer klubben skal ikke opptre i beruset tilstand. Alkohol skal ikke forekomme ved arrangementer i aldersbestemte klasser.

-Glede og entusiasme, det skal være gøy å være del av FFK. Miljøet skal forbindes med glede og entusiasme.

Gjennom kontinuerlig utvikling, gode prestasjoner, ryddig og inkluderende adferd skal FFK være en stolt referanse for byen, innbyggerne og næringslivet i distriktet.                                                             

Styret i FFK

Fredrikstad, november 2013    

Annonse fra Obos-ligaen: