"Jeg er med 2018" - Over 100.000,-!

"Jeg er med 2018" har skutt fart fra første stund - Nå er totalsummen passert 100.000,- - Se oppdatert liste her!

"Jeg er med 2018" er øremerket både profesjonalisering av treningshverdagen og den individuelle oppfølging av a-troppen, samt styrking av selve troppen.

Trackingsystemet isolert koster nærmere 200.000,-,
I tillegg håper vi på bidrag til å styrke troppen!

Du kan gi hvilket beløp du ønsker, men en definert andel er 250,-. Dette gir ikke en faktisk eierandel i spilleren, men representerer et konkret beløp i aksjonen. Avhengig av hvor mange andeler du gir, vil du kunne få utvalgte bonuser som takk for at du stiller opp: 

1 andel gir oppføring av ditt navn i samleartikkel.

4 andeler gir invitasjon til Folkets spiller-kveld på Stadion der du møter folkets spiller og hovedtrener Per-Mathias Høgmo i en hyggelig setting for prat om den kommende sesongen.

40 andeler eller mer takker vi for med egen statusoppdatering på Facebook.

100 andeler gir FFK-drakt signert av spilleren vi henter

Slik kan du bidra:
- Kontant eller med bankkort der FFK er å treffe
- Vipps nr 12460 (merk innbetaling med navn!)
- Direkte til FFKs bankkonto 1644.17.88189 (merk innbetaling med navn!)
- Ønsker du overføre større beløp direkte eller har du spørsmål, kontakt oss på info@fredrikstadfk.no

Her er de som har støttet aksjonen per 11. januar.
Tallet bak navnet er antall andeler.

Rolf Sverre Bjørnstad 3
Ole Kristian Skinnes og Anette Nordahl 4
Jon Gunnar Hansen 1
Mikael Brynhildsen 1
Dag Solbakken 6
Dan André Syversen 1
Tom Roar Nilsen 4
Widar Johansen 1
Henrik Ramstad Karlsen 4
Kristian Løkken 2
Øystein Løkken 1
Mona Mathisen 1
Ole Jacob Weel 2
Hans Jørgen Kjellstrøm 4
Thomas Martinsen 1
Ola og Lars 1
Odd Tommy Josefsen 1
Bjørn Jelsness 1
Hans Fredrik Johansen 4
Stian Hoff Eriksen 1
Tor Solberg 4
Ole Martin Høidal 1
Pål Robert Kristiansen 2
Lars Petter Brovold 2
Raymond Bredo Larsen 2
Birgit Elisabeth Eilertsen Gluppe 1
Peter Alex Austmyr 1
Lasse Brevik 1
Magne Brenna 1
Jan Erik Engsmyhr 4
Jan Erik Olsen 1
Knut Hoff Johannessen 1
Lars Thomas Strand 1
Caroline Borgersen 1
Are Ketil Skeie 4
Tor Carlsen 2
Reidun Carlsen 2
Helge Høybjør 4
Anne Kristin Andersen 4
Felix Knudsen 1
Lars Sandlie 2
Hanne Høybråten 1
Peter Alex Austmyr 1
Dag Skinnes 2
Jon Runar Ekeli 1
Erik Greger Andreassen 1
Kamilla Synnøve Nandrup Pettersen 1
Lasse Solberg 1
Vidar Moe 1
Anne-Lill Onstad 1
Henning Sønsterud 1
Gjermund Higraff 4
Elisabeth Jacobsen 2
Knut Ivar Nilsen 1
Ole Kristian Hansen 1
Jonny Gammelsrud 1
Ann Kristin Opstad 1
Joacim Sture 1
Knut Edward Holm 1
Øystein Bergersen 1
Mads Ulrik Engebretsen 1
Glenn Søland 4
Grethe Ingrid Lundgaard 1
Tom Engebretsen 1
Lars Kristian Løkkevik 1
Lars Bertil Nordevall 1
Tommy Bjørnli 4
Trond Egil Halvorsen 4
Ketil Sten Olsen 8
Ketil Bjerring Eriksen 4
Øyvind Andersen 2
Kjell Mentzsen 1
Elsie Eriksen Holm 1
Monika Tennøy Larsen 2
Ole Harald Nesteng 4
Tor Erling Moksnes 12
Roar Saxegård 1
Kai Hermansen Getz 4
Ketil Sjur Ellingsen 4
Oddvar Elling Pettersen 4
Eivind Børresen 2
Torstein Garseg 1
Eivind Sønsterud 4
Dieter Hirdes 4
Jonny Moe 1
Freddy Sten Andersen 1
Anne Heieren 1
Steinar Strøm 2
Harald Tore Karlsen-Moum 4
Trond Sverre Tokle 2
Pål Øyvind Ørmen 1
Åge Lilleng 4
Ole Jørgen Larsen 1
Per-Espen Magnussen. 1
Arne Huseby 4
Tommy Arne Hansen 1
Ole Jørgen Winther 4
Sverre Hasselgård 1
Wenche og Knut Stensrud 4
Natalie Moe 1
Kristin Sperling 1
Thor Olav Fjellheim 2
Tor-Eilert Olsen 1
Remi A. Johansen 1
Tor Olsen 1
Jan Gunnar Grøtvedt 2
Jonny Eriksen 1
Vetle Bjørgulfsen 2
Karl-Arthur Johansen 1
Terje s Kristiansen 1
Tommy Persson 4
Knut Nicolaysen 2
Berit Norli 4
Hans Ole Høidal 1
Hans Petter Andersen 1
Per-Ola Bratt 1
Maria Hansen 1
Bjørge Pedersen 2
Audun Holm 1
Bjørn Skar 1
Per-Jørgen Karlsen 2
Christin Dahlby Karlsen 2
Dag Asle Holmeide 1
Asle Langlie Ruud 4
Jan Thorgersen 1
Tommy Sporsheim 1
Sigbjørn Rummelhoff 1
Bjørn Steinar Høybjør 4
Wenche Lovise og Inge Hansen 4
Sivert Kvamme 1
Ole Foss 1
Finn Per Reinholt 4
Finn Mikaelsen 4
Jan Fredrik Hagen 1
Hans-Robert J Watson 1
Tommy Linder Larsen 4
Kari Agnete Grimle 1
Odd Ragnar 2
Øyvind Tangen 2
Jan Kjølberg 2
Jahn Moe 1
Johnny Jonassen 1
Terje Syversen 4
Kari Nilsen 1
Anne Johansen 1
Terje Formoe 40
Onsdagsgjengen 40

TUSEN TAKK ALLE SAMMEN - SAMMEN ER VI STERKE!

Annonse fra Obos-ligaen: