- Høye krav, sosial trivsel og tett oppfølging både på og utenfor banen

Det nærmer seg oppstart av det nye G14-laget til FFK, vi tok en prat med Andreas Nordby som skal lede laget sammen med Jon Hermansen.

Det har blitt jobbet mye den siste tiden for å forberede oppstarten til G14 i 2019. 
Sentralt i oppstarten er naturligvis trenerduoen Jon Hermansen og Andreas Nordby. De står for mange av de praktiske beslutningene for laget, samt selvsagt prosessen med å velge hvem som får tilbud om å spille på laget.

Hjemmesiden tok seg friheten til å stille Andreas noen spørsmål som forteller litt mer om fremdrift og planer for det nye laget.

Hvordan er ståa for G14 nå som det nærmer seg oppstart?

Vi har etter at G14-lag ble vedtatt jobbet på flere plan, både med spillerlogistikk, treningsfilosofi, samtaler med ledere og trenere i flere klubber, strategiplanlegging og andre praktiske ting som treningstider, utstyr, økonomi og lignende. Vi er nå i mål med det aller meste, og er klare til å starte opp så fort vi har troppen på plass. Denne vil vi forhåpentligvis ha ferdig i løpet av neste uke, og vil da gjennomføre samtaler med den enkelte spillers og foresatte.

- Det har vært diskusjoner i media om opprettelsen av laget, hvordan har dere som er ansvarlige for laget opplevd det?

Vi som trenere har i stor grad hatt fokus på å jobbe for å gjøre dette så godt som mulig. Samtidig har vi opplevd at diskusjonene i media i stor grad har omhandlet prosessen, og ikke selve avgjørelsen.  Vi har, gjennom samtaler med både trenere, foreldre, ledere og utenforstående, et inntrykk av at mange støtter avgjørelsen, og ser på FFK G14 som et positivt tiltak for spillerutviklingen i byen vår, på tross av mye av det som har vært mest fremtredende i media. De fleste er svært samarbeidsvillige, og innhenting av informasjon om spillere, kommunikasjon mellom trenere/ ledere og oss har gått veldig fint, noe vi selvsagt er takknemlige for.

- Hvordan blir hverdagen til en G14-spiller i FFK?

Hverdagen for en spiller på FFK G14 vil være fokusert på en god blanding av høye krav,  sosial trivsel, tett oppfølging både på og utenfor banen, og gode, men krevende treninger med en synlig rød tråd. Som utgangspunkt for alt vi gjør står utvikling som det mest sentrale fokusområdet, noe som gjenspeiles av de nevnte punktene over. Vi kommer til å spille en stor mengde referansekamper mot gode lag i egen årsklasse, og samtidig delta i seriespill i neste års KM G15, noe som vil sørge for at spillerne både får utfordringer på eget nivå, og samtidig ofte settes i strekk og får bryne seg mot eldre lag som spiller med høyere tempo og tøffere fysikk. Vår viktigste misjon i dette prosjektet er å utvikle enkeltindividet, både som spiller og menneske, og det vil også gjenspeiles i treningshverdagen og ikke minst i kampene, hvor utvikling til enhver tid vil trumfe resultatfokus.

- Hvordan gjennomførte dere prosessen med å velge hvilke spillere som skulle få tilbud om å være med?

Det første vi gjorde var å be alle bylagstrenerne som har hatt med de to aktuelle årsklassene å gjøre å nominere et antall spillere de mente hadde gjort seg fortjent til en plass på laget, uavhengig av posisjon, fysiske egenskaper eller når på året de er født. Disse trenerne har fulgt spillerne over lengre tid og har gode referanser på dem og godt grunnlag å vurdere dem på. Dette ble så sammenfattet, og videre har vi gjennom to lange møter med alle bylagstrenerne diskutert oss gjennom hver enkelt spiller som har blitt nevnt i nominasjonsrunden, og i tillegg tatt for oss spillere som i utgangspunktet ikke ble nevnt. På bakgrunn av disse møtene lagde Jon og jeg et utkast til en ferdig tropp, og i etterkant av dette har vi hatt samtaler med hver enkelt spillers trener hvor vi har fått grundig informasjon om treningsoppmøte, holdninger i egen klubb, trenings- og lærevilje, og om det eventuelt er andre spillere treneren mener også bør vurderes. I etterkant av den grundige kartleggingen har vi videre tatt kontakt med den enkelte spillers klubb og informert dem, og er nå i en prosess hvor vi kaller spillere med foreldre inn til individuell informasjonssamtale, hvor de da i etterkant får vurdere om de ønsker å takke ja eller nei til tilbud om spill hos oss.

Vi vil også sende ut informasjon til alle klubbene om hvem som i utgangspunktet er plukket ut, og hvem som i denne runden ikke får tilbud om plass, og samtidig understreke at ingen dører er lukket, og at vi ønsker å søke gode oppfølgingsavtaler med den enkelte klubb fremover.

- Når starter laget opp?

Vi tar sikte på å starte opp i uke 49, etter at vi har gjennomført alle spillersamtaler og et felles foreldremøte.

- Hvordan kommer dere til å følge opp spillere som ikke fikk tilbud i denne omgang?

Her blir det avgjørende at vi tar et felles ansvar for god kommunikasjonsflyt mellom trenerne i lokalklubbene og G14-trenerne i FFK. Vi ser i tillegg for oss flere ulike hospiteringsarenaer, f.eks. gjennom sonelagsmodellen vi drifter for ØFK, og tidlig avtalte samlingshelger hvor mange inviteres inn, basert på lokalklubbenes tilbakemeldinger, slik at det blir forutsigbar og jevnlig oppfølging av de som ikke tilbys plass nå i første runde.

Det er viktig for oss å understreke igjen at ingen dører er lukket, og at trenerteamet på G14 gjennom godt samarbeid med lokalklubbene skal sørge for at de som faller utenfor førsteuttaket får mange muligheter til å vise seg frem, følges opp og blir vurdert gjennom sesongen.


Det jobbes med andre ord på høygir fra både klubb og trenerteam for å sikre en best mulig oppstart for G14, vi gleder oss til å få laget på plass og igang på Stadion!

Annonse fra Obos-ligaen: