Jeg er med 2017

Disse er med!

Her er listen over alle som har gitt 250 kroner eller mer til Jeg er med-aksjonen!

Jeg er med-aksjonen 2017 er i gang, og under er listen over alle som har bidratt med minst 250 kroner. Du kan gi hvilket beløp du ønsker, vi er takknemlig for alle bidrag!

Klikk her for å se hvordan du kan bidra!

Torsdag morgen 16. februar det mottatt: 453.609,-

Vi gjør oppmerksom på at beløp og hvem som har gitt kan være noe forsinket avhengig av hvordan man har gitt og tidspunkt for våre rapporter fra banken.

Disse har gitt (tallet angir antall andeler):

Tor Olsen       1
Turid og Egil Olsen  8
Odd Tommy Josefsen          1
Gunhild Kristiansen 1
Nils Henrik Bjæring  Hansen          1
Morten Gabrielsen   1
Geir Bakken   1
Hans Fredrik Johansen       4
Rolf Sverre Bjørnstad          3
Jon Erik Olsen           1
Lasse Brevik  2
Sam Marius Gulland            2
Raymond Bredo Larsen      3
Fleming Bo Johansen           1
Henrik Eimot 1
Matti Pedersen         4
Steinar Strøm           1
Ole Martin Høidal     1
Petter Bagstevold     1
Tor Solberg   4
Steinar Jansen          1
Marius Rohde Johannessen           1
Ole Jacob Weel         1
Pål Kristian Karstensen      1
Tommy Brevik          4
Anne-Lill Onstad      1
Jon Runar Ekeli        1
Helge Høybjør           2
Stian Hoff Eriksen    1
John-Kåre Egeland  1
Kjell Rene Olsen       1
Jan Fredrik Hagen    1
Kari Johansen           1
Per-Espen Magnussen        1
Tore Roger Johansen           4
Stein Roar Pedersen            1
Kristian Løkken        1
Dag Skinnes  2
Ann-Siri Kalstad Andresen 1
Jan Gunnar Larsen   4
Jan Vidar Aashildrød           2
Sten Kristian Klevås-Olsen 4
Steinar Andresen     1
Øyvind Edvardsen   1
Vidar Larsen Sneve 1
Jon Fredrik Bjørnnes           1
Bjørn Harald Engseth         1
Thor Andreas G. Løvhaug   1
Andreas Berg            1
Ole Kristian Holst Hansen   1
Knut Ansten Klev     4
Grethe Ingrid            Lundgaard    1
Per Steinar Lund      1
Geir Ola Eggen          2
Sondre Oliver Spydevold Olsen     1
Tor-Arne Solbakken 1
Bjørn  Jelsness          1
Arne Henriksen                    1
Kjell Martin Tevasvoll                     1
Bjørn Trygve Andersen                  4
Tor Erling Moksnes             4
Wenche og Knut Stensrud             4
Harald Tore Karlsen-Moum                       4
Ketil Sten Olsen                   4
Kenneth Lunde Kristiansen                      4
Tor William Carlsen             4
Trond Sverre Tokle             1
Roar Saxegård                      1
Ulf Arne Haugen                  1
Tove og Ole Foss                  2
Dag Øvergaard                     1
Lars Christian Sandlie                     1
Widar Johansen                   1
Arnbjørn Krøvel                   4
Terje Husøy              1
Tore Eriksen             1
Maria Therese Aambakk                2
Peter Alex Austmyr             2
Tommy Rene Persson                     4
Eivind Sønsterud                 4
NN                  2
Hans Petter Lystad              4
Thore Kristiansen                4
Lars Strand               1
Kristian Bakke                      1
Lars Walen    1
Lars Erik Hauge        1
Raymond Gammelsrud       4
Flemming Johnsen   1
Bjørn Erik Skar         1
Dag Solbakken          10
Audun            Holm   1
Hege Camilla Svangren Jensen      1
Morten Klausen       1
Jon Gunnar Hansen 1
Are Ketil Skeie          4
Pål Stensrud 1
Tommy Johansen     1
Anne Berit Schaug   1
Dan Andre Syversen           1
Jørn Moum    1
Roger Ingar Johansen         1
Fredrik Wisur Hansen         1
Jan Thorgersen        1
Bjørn Erik Landgraff           4
Geir Ove Samuelsen 1
Tommy Arne Hansen          2
Joachim Heidenstrøm          2
Bjørn Inge Rostad    1
Joar Dahle     1
Pål-Christian Andersen       1
Anne Sofie Moe        1
Arild Pedersen         1
Dag Skinnes  2
Ole-Martin Brevik    1
Hilde Marie Brevik   1
Geir Christiansen     1
Ken André Johansen           1
Finn Gunnar Mikaelsen       2
Stein Georg Lillemoen         1
Vidar  Krogstad        1
Knut Fredrik Pedersen       1
Gjermund Antonsen            1
Ole Kristian Nilsen Stenersen        1
Ole Jørgen Larsen    1
Gunnar Bjørn Mathisen       1
Per Einar Schilling   Olsen  2
Tone Wold     1
Roar Hansen 1
Geir Larsen    1
Dag Holmeide           1
Ole Nesteng   4
Wenche Kjølberg     1
Kai Øystein Magnussen      1
Håvard Rochman Fagerlund Johansen     1
Bjørn Tore Lundgaard        1
Jan Larsen     1
Jens Gunnar  Adolfsen        1
Anne Kristin  Andersen       2
Tor Arne Hansen      1
Ann Kristin Opstad  1
Dag Folke Nordmark           2
Roger  Elvegaard      4
Bjørn Magne Sørensen       1
Geir Jonny Augdahl  1
Terje Jansson            1
Øystein Løkken         1
Vera Maria Rønning 1
Petter Gulichsen       1
Knut Edward Holm   1
Øivind Thomassen    1
Mette Irene Eidsaunet        1
Stein Haugli   1
Ann Kristin Andersen         4
Øivind Møinichen Kvammen         2
Anette Skalle Moan  1
Per Kristian Krafft   4
Anne Grethe Olsen Teigland        1
Ann-Cathrin Sinding Eliassen         1
Peter Alex Austmyr  2
Arne Vilberg  1
Trond Eilif Markussen        1
Pål Andreas Sanne   4
Gunnar og Sidsel Johansen 1
Wenche Lovise Hansen       4
Gunnar Bjørn Mathisen       1
Per Jørgen Karlsen  4
Jan Gunnar Grøtvedt           2
Tor Øivind Halvorsen                      1
Knut Ivar Næsje                   1
Anne Karine Larsen            1
Trond Halvorsen                  4
Tore Ingar Johannessen                 1
Øyvind Andersen                 2
Per Christian Olsen             4
Ragnar Westereng               2
Torstein Kristiansen                       2
Lene Marie Paulsen             1
Kari Basteviken                    1
Pål Vidar Sture                     2
Majbritt Rafn Syversen                   1
Thor Eivind Haraldsen                   1
Gerd Elsie Eriksen Holm                 1
Tor og Jorunn Andreassen             1
Grete Bjørg Martinsen                    1
Henrik Ramstad Karlsen                2
Finn Per Reinholt                 4
Tom Roar Nilsen                  4
Bengt René Støa                   2
Dag Sønsterud                     10
Gjermund Bergheim            1
Willian Weflen Wilson         1
Rino Hansen  1
Erik Haugaard          1
Remi Aleksander Johansen 1
Per Arne Hansen      1
Pål Tangen    2
Eilert Lilleengen       2
Svein Kåre Arnesen 1
Torbjørn Kristiansen           4
Lasse Åge Jensen      1
Mikael            Tveter            1
Birger Mostad           1
Christian Kristoffersen       1
Marius Isebakke       1
Per-Erik Juvkam       1
Ivar Arne Larsen      1
Terje Bakstad           1
Per Erik Gluppe        1
Atle Harald Næss      1
Margrethe og Geir Begby    2
Sivert Andreas Kvamme     2
Øystein Robert Marensius Simensen        2
Tommy Nilsen          1
Knut Nicolaysen       1
Tore Heggelund       1
Jostein            Lunde           2
Eileen Antonsen       1
Marthe Gangfløt       1
Håkon Jukvam          1
Paul Eriksen  4
Ingrid Helene           Artnzen          1
Simen Arntzen Dalan          1
Kurt Arne Nilsen      1
Kari Agnete Gimle    1
Onsdagsgjengen                  60
Per Møller Gundersen                    5
Terje Formoe                        100
Gudmund Kjærheim                       100
Steinar Johannessen                       2
Øivind Tangen                     2
Åge Lilleng                4
Lindulf Gaustad                   2
Karl-Anders Følstad            4
Svend Anders Karlsen-Moum                   1
Tor Hansson             1
Wenche Eren Sture             1
Erik Stokke                1
Tormod Skolt                        4
Glenn Henriksen 2
Jan Ole Sture 2
Willy Larsen  4
Wenche Sture Larsen          1
Odds Iversen            1
Ragnvald Borgmo     1
Rune Pettersen        2
Tom Egil Borgersen 1
Arne Ulfeng Hansen            1
Kent Thorbjørn Bye Andersen       1
Thor-Erik Nyseth     1
Arild Sten Borgersen           1
Tom Richard Berg    1
Kari Synøve Jacobsen          1
Egil Simonsen           2
Lars Ole Mostad       2
Jorulf Elias Laabak   1
Christer Solli-Olsen  1
Lasse Kjønigsen        1
Kjetil Valhovd           1
Torstein Garseg        1
Paterick Sjøberg       2
Ole Jørgen Krohn-Nydal     1
Stian Jenssen                        1
AsRu               4
Carl Henrik Omnø Jensen               1
Jens Thorstein Storaas                    4
Thor Ingar Martinsen                     1
Herman Bjerkeli Tokle                    1
Hans Petter Erlingsen                     1
Gaute Magne Asperheim                1
Knut Jarl Rødje                    1
Øystein Skauen Johansen               2
Frank Elnes               1
Jørn Gondrosen                    4
Thore Hansen                      1
Terje Svendsen                    1
Erik Noren                1
Tor Egil Pedersen                1
Torunn Margareth Uleberg                       1
Per Ivar Aleksandersen                  4
Anne Britt Abelsen Hafstad                       2
Petter Hafstad                      2
Jan Ove Kvalvåg                   4
Dag Øvergaard                     1
Rune Mathisen                     1
Bjørn Jensen 2
Leif Oskar Hult 1
Bjørn Anton Knoll 8
Erik Gunnar Hansen 1
Trine K Johannessen 1
Svein Refsli 1
Per Øistein Nordtug 4
Terje Walter Andersen 1
Ivar Krafft 100
Terje Aas 4
Marit Elisabeth Sannes 1
Knut Ivar Nilsen 1
Ole Haabeth 1
Erik F. Olsen 1
Tommy Sporsheim 1
Thor Gustavsen 8
Gunnar Ringstad 2
Odd Larsen 2
Trond Bjørnes 1
Jan Kjøberg 2
Ludvig Begby 1
Egil Kristiansen 1
Pål Vigdal 1
Olaf Bekkevold 1
Bjørnar Grytøyr 1
Svein Strand Aas 1
Vidar Hermansen 2
Flemming Andre Josefsen 2
Joh Lennart Gulichsen 1
Lise Løkkeberg 1
Gro Vigdal 1
Lars Kristian Løkkevik 1
Jørgen Andersen 1
Rolf Mogens Gjermundsen 4
Viktor Johansen Westgaard 1
Terje Refsli 1
Anders Bjørnebekk 1
Tom Sigurd Engebretsen 1
Sverre Kristian Bergstrøm 1
Christoffer Horsrud 2
Jens Ole Kjelsås 2
Ragnar Graham Heksem 2
Svein Gunder Eriksen 2
Jørgen Nilsson 1
Trond Cato Eide 1
Ragnhild Pettersen 1
Anne Therese Raae 1
Atle Haugen 2
Turid Irene Karlsen 1
Vidar Henry Karlsen 1
Arne Ileby Uleberg 1
Trygve Wetlesen Haug 1
Jørn Pedersen 1
Fred Børresen 1
Gunnar Andersson 1
Johan Horsrud 1
Henning Bernhard Fog 4
Jeanette Leere 1
Roar Johan Fjeldstad 2
Åse Kristin Fjeldstad 1
Terje Jonas Dahle 1
Cato Raaum Viken 1
Per Olav Johansen 4
AL Elektriske 8
Bjørn Erik Jensen 1
Ketil Sjur Ellingsen 4
Frank Magnussen 2
Pål René Briancourt 1
Bjørn Jervell Hansen 2
Gunnar Høidahl 1
Erling Konrad Skovly 1
SUPRAS Fredrikstad 24
Roger Mathisen 1
Øystein Kongsbakk 1
Kenneth Johannessen 1
Ragnar Erling Bjørck 1
Magne Stene Omberg 2
Terje Iversen 1
Stian Greger Julseth 1
Tore Bentsen 4
Hans Ole Høidal 2
Linn-Cecilie Noren 1
Mohamed El Younoussi 1
Tor Erik Clemetsen 1
May Britt Hansteen 2
Bjørn Ragnar Rådal 1
Jon Arne Gjerløw 1
Hege Iren Jensen 3
Augustinius Bråthen 1
Vidar Moe 1
Thor Otto Johansen 1
Olav Dag Rosnes 1
Eva Syversen 1
Bjørn Sigurd Hansen 1
Arne William Skofterud 1
Svein Thorvald Magnussen 1
Arne Sannes 1
Leif Jørgensen 1
Tor Tvete 2
Tom Gunnar Rustad 2
Arne Willy Gustavsen 2
PLANKEHAUGEN 63
Per-Otto Bjørnebekk 2
Kai Brevik 1
Elisabeth Jacobsen 1
Thor Egil Berntsen 1
Øystein Dag Heie 1
Fabian, Bo og Stein Haugan 20
Jan Birger Ruud 2
Ketil Eriksen 2
Stine Martinsen 1
Leiv Kilen 1
Ole Magnus Mostad 1
Karl A Johansen 1
Ole Martin Gudesen 2
Bjjørn Gunnar Johansen 2
Vivi-Ann Hansen 1
Tor Åsmund Næss 2
Arne Johansen 4
Jon Petter Andersen 1
Hans-Jakob Mathisen 2
Finn Trygve Karlsen 1
Tor Eilert Olsen 1
Stein Ottar Svendsen 1
Ann Lisbeth Eriksen 1
Christina Gulland 2
Tor Loe 8
Hans Henrik Haviken 2
Lars Kristian Paulsen 20
Oddvar Høyum 1
Jon Ludvig Andresen 2
Eirik Hansen 1
Tom Ringstad 1
Tommy Lysgaard 4
Thore Karsten Hovind 4
Kristian Løkken 2
Loyd Johansen 1
Mona Mathisen 1
Alf Ragnar Bakken 1
Fredrik Høye 4
Finn-Jarle Lund Mathisen 1
Torill Øyvik 1
Lars Kåre Linnerud 1
Bård Erik Holmeide 1
Tore Fredriksen 4
Tor Erik Torgersen 2
Pål Robert Kristiansen 4
Heidi Merete Aydar 1
Stian Andre Holmskog 1
Joacim Lund Heier 1
Lasse Jonassen 10
Trond Martin Wiersholm 1
Thor Olav Fjellheim 1
Johannes Bjelland Skjelstad 1
Erik Møllerhagen 1
Turid og Jan Hermansen 2
Jan-Erik Østberg 2
FFK OLD BOYS 20
John Oksrød 4
Lars Person 4
Hans Henrik Olsen 2
Martine Bjerkeli Tokle 1
Amin Askar 2
Pål Espen Solberg 2
Magne Brenna 1
Per Christian Sinding Westreng 1
Per Torgeir Sønsterud 1
William Paus 4
Ingunn Anette Løvhaug 1
Monica Falk Larsen 1
Ann Kristin Wernersen 1
Hans Christian Bakkehaugen 1
Grete Gangnes Fjeld 1
Arnfinn Johansen 1
Elingaardskilen Fotball Golf 4
Steinar W. Larsen 1
Ivar Remy Spernes 1
Jon O.B. Rådahl 1
Kjell Øivind Johansen 1
Rolf Syver Edholm 1
Arthur Jansen 1
Erling Omvik 5
Kjell Mentzsen 1
Kjell Arne Hansen 4
Rune Mathisen 1
Anita Gretland Karlsen 1
Ole Herman Brenaas 1
Kjell Olav Krathe 2
Kristin Tofteberg Sperling 1
Ørnulf Nordli 1
Finn Pedersen 1
Trond Kristiansen 1
Patrick Ydse Bjørnnes 1
Viesturs Kerans 1
Sverre Fensbekk 4
Magnus Arnesen 1
Hans-Petter Ruud 1
Sander Sønsterud 1
Jonny Habbestad 1
Henrik Lindseth 1
Odd Tommy Josefsen 1
Kyrre Stenby Fritzner 1
Ulf Morten Davidsen 1
Espen Jakobsen 2
Pål Øyvind Ørmen 1
Simen Hauge 1
Hannelore Ianke 1
Per-Ragnar Steen-Andersen 1
Stian Henriksen 1
Marius Rustøy Hansen 1
Øystein Jespersen 2
Eivind Fjeld 1
Yngve Jensen 1
Henrik Fosby 1
Daniel Trandum 1
Per Kristian Johansen 1
Tomas Eriksen 4
Anne Cecilie Mikkelsen 1
Ole-Christian Dahle 1
Lars Petter Brovold 1
Marianne Antonsen 2
Arild Jul Andreassen 2
Magnus Øren 1
Helge Richard Berg 1
Erik Dypedahl 1
Raymond Løkkeberg 1
Jon Andreas Tjernsbekk 1
Robin Lindseth 1
Fredrik Ingolf Mortensen 4
Dag Einar Høiås 2
Henning Sønsterud 1
Espen Øren 1
Gunnar Nyseth 1
Jarle Johannessen 1
Kåre Martin Pettersen 1
Ronny Nilsen 1
Øyvind Huseby 1
Terje Syversen 4
Følgende bedrifter er også med:
Brynild-Gruppen 25000
Værste 25000
Martinsen & Sønn 1000
Bertel O Steen Fredrikstad 5000
Subaru Fredrikstad 1000
RSA Bil Fredrikstad 5000
Bilsalong 1 1000
BDO 2000
Adifico 2500
Engelsviken Rør 10 000
Det er i tillegg gitt flere andre større eller mindre bidrag fra personer eller bedrifter som ønsker å gjøre dette uten videre oppmerksomhet. 
FFK takker alle som bidrar!
Annonse: