Bright klare for tre års FFK-samarbeid

FFK og det Fredrikstadbaserte rådgivningsfirmaet Bright Performance har undertegnet en langsiktig samarbeidsavtale for de neste tre årene.

Selv om man er halvveis i sesongen sportslig, er det fortsatt dialoger med potensielle nye samarbeidspartnere. Den siste tiden har samtalene utviklet seg med Bright Performance, et rådgivningsfirma med tilholdssted på Tollboden - og nå har partene undertegnet en treårskontrakt.

Millionavtale over tre år

Avtalen er en barteravtale, med ren utveksling av tjenester. Det betyr at FFK kan dra nytte av kompetansen Bright tilbyr, uten å pådra seg kostnader. Samtidig får Bright tilgang til tjenester og produkter FFK tilbyr. Avtalerammen på avtalens verdi er på omlag en million kroner, fordelt over de tre årene.

- Vi er veldig glade og ydmyke for at Bright ønsker å gå inn på et såpass betydelig samarbeid som de nå gjør, sier daglig leder Joacim Heier.

- Bright har mengder med kunnskap som kan hjelpe FFK opp og frem, og vi er sikre på at dette langsiktige samarbeidet vil være med på å løfte klubben, legger han til. 

Bright går samtidig foran for å løfte fokus på langsiktighet, og oppfordrer også FFKs øvrige partnere til å tenke i de baner:

- Det er ekstra gledelig at det er en 3-årig avtale, og at avtalen blir gjort i en periode hvor de sportslige resultatene uteblir, påpeker Heier. 

Solid kompetanse

Terje Gabrielsen i Bright fremhever at FFK er viktig for Fredrikstad – også næringslivet i byen:

- Siden Fredrikstad by markerer seg på flere områder, synes vi tiden er inne for å samle hele byen for å dra lasset sammen for å få FFK tilbake til toppsjiktet av norsk fotball, uttaler Terje til fredrikstadfk.no.

Bright bidro blant annet på vår seneste seminardag for samarbeidspartnere. Markevarespesialist Robert Sjøborg, med bakgrunn fra Orkla og flere ledende norske og internasjonale selskaper, var en av innleggsholderne. En annen sentral person fra Bright opp mot FFK-samarbeidet er nevnte Terje Gabrielsen - avbildet sammen med Joacim Heier øverst i denne saken. 

Bright ble etablert i 1987 og er et rådgivermiljø innen bl.a. strategi, optimalisering av prosesser og restrukturering. Vi er involvert i 30 til 40 oppdrag hvert år. På listen over oppdragsgivere står blant annet Mills, Jackon, Unger, Ford, Polaris, Havyard, med mer. I tillegg driver de Merkevareskolen i Fredrikstad og neste år starter de Prosjektlederskolen for unge lovende prosjektledere i Bygg- og anleggsbransjen.  

Du kan lese mer om Bright på www.mybright.no

Annonse fra Obos-ligaen: