A-laget trener for "Rørende møter"

"Rørende møter" er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Østfold Fylkeskommune og FFK. Formålet er å øke aktiviteten blant skoleelever.

I lengre tid har Høgskolen i Østfold og FFK diskutert ulike muligheter for at FFK sine spillere kan være gode ambassadører og motivatorer ute blant barn og unge i Fredrikstad samfunnet.
Til neste år starter prosjektet "Rørende møter" som skal bidra til økt aktivitet, mestringsglede og gode resultater for skolelever ved flere skoler i Fredrikstad.

FFK stiller med spillere ute på 2-4 barneskoler, der man gjennomfører regelmessig (ukentlig i perioden jan-april) fysisk trening med elevene.
Den fysiske treningen kommer gjennom lek, og alle skal kunne være med.

Prosjektet går innunder FFK sitt samfunnsansvar og hensikten er å bruke a-lagsspillerne som gode rollemodeller og motivatorer.
Målet er å skape en positiv effekt hos barn ift. fysisk form, motivasjon og kosthold.
Sentralt i prosjektet er A-Ball. 
A-ball er tall- og bokstavballene som gjør fysisk aktivitet, samarbeid og læring gøy for alle. De er også et viktig verktøy for FFK-spillerne i deres besøk hos skoleelevene.

o   Prosjektleder: Glenn Rostad
o   Ansvarlige høgskolen: Harald Oseland og Ole Sveen
o   FFK: Joacim Heier
o   A-ball: Tor Sannes

Annonse fra Obos-ligaen: